Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Flevolandse natuur
De Provincie Flevoland heeft het initiatief genomen om met het Markermeer, de Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen en de Marker Wadden een Nationaal Park te vormen onder de naam “Nieuwland Nationaal Park”. Daarmee gaan ze, met een aantal belangrijke partners zoals gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties en Rijkswaterstaat, meedoen aan een wedstrijd voor de verkiezing van de titel: Nationaal Park van Wereldklasse. (georganiseerd door staatsecretaris van Dam). Hiermee gaan de kansen op bescherming van natuur en cultuurhistorie er wel op vooruit! Mooi initiatief dus, waar de IJsselmeervereniging al enige tijd voor pleit, maar dan voor het gehele IJsselmeergebied. Het begin is gemaakt! Lees verder: http://www.flevoland.nl