Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

40 FAVORIETE WANDELINGEN
‘Komt, makkers, mee naar buiten!’ schreven natuurvorsers Eli Heimans (1861-1914) en Jac.P. Thijsse (1865-1945) in 1900 in het Wandelboekje voor Natuurvrienden. Hun zeer populaire boek was bedoeld ‘om erop uit te trekken en met open oogen rond te zien in de natuur’. Ruim een eeuw later lieten 40 prominente bestuurders van natuurbeschermingsorganisaties zich door Thijsse en Heimans inspireren. Publicist en wandelaar Wim Huijser verzamelde hun favoriete wandelingen in het Wandelboekje van natuurvrienden. Het boek is een ode aan Thijsse en Heimans – het bevat fragmenten van het oude ‘Wandelboekje’ – en biedt tegelijkertijd een gevarieerde, actuele staalkaart van Nederlandse natuur- en landschapsorganisaties. Bovenal is het een uitnodiging om de natuur aan den lijve te ervaren in 40 favoriete wandelingen, van de Helderse duinen tot het Limburgse Eyserbos, en van de Hoeksche Waard tot het Haaksbergerveen. Want het natuurlandschap mag dan veranderd zijn, het motto van Heimans en Thijsse geldt nog altijd. Vrijdag 24 juni werd het Wandelboekje in Wageningen gepresenteerd met de voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting Frank Berendse en auteur Wim Huijser. Wandelboekje van natuurvrienden Samenstelling Wim Huijser en Harry Harsema  Voorwoord Frank Berendse Prijs € 20,– / paperback / 256 pag. genaaid met ronde hoeken  / inclusief routekaarten / 13x19,5 cm / full colour / juni 2016  / ISBN 978-90-75271-973 / www.uitgeverijblauwdruk.nl / 
Wandelboekje van natuurvrienden