Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Jan Baron overleden
Op 6 mei j.l. is Jan Baron op bijna 81 jarige leeftijd overleden. Jan was langdurig lid en actief bestuurder van de IJsselmeervereniging, vroeger de VBIJ. Hij zorgde voor bestuurlijke continuïteit toen die voor het voortbestaan van de IJsselmeervereniging heel noodzakelijk was. Zijn laatste project betrof zijn plan voor een open Houtribdijk dat hij als een belangrijk alternatief of aanvulling voor de Marker Wadden zag. Tot op het laatst was hij ook actief in de strijd tegen de overbodige luwte elementen in de Hoornse Hop. Wij wensen zijn vrouw Ali en overige familieleden veel sterkte met dit grote verlies. Wij zullen hem erg missen als warme persoonlijkheid en inspirator voor de koers van onze vereniging! Kees Schouten