Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Impressie Algemene Ledenvergadering 2016
Dit jaar werd de vergadering van de vereniging gehouden op zaterdag 12 maart j.l. in het fraai gelegen Mirror Paviljoen aan de Waterlandse Zeedijk in Monnickendam. Met uitzicht op de zonovergoten Gouwzee en het eiland Marken kwam een behoorlijk aantal leden om het  reilen en zeilen van de vereniging te bespreken. Op de agenda stond onder meer de uitkomst van de ledenraadpleging over onze contributie aan stichting het Blauwe Hart. De IJsselmeervereniging kan de volledige contributie niet meer opbrengen en heeft het overleg over een lagere bijdrage geopend. De eerste ontmoeting met dit onderwerp liep onlangs zeer teleurstellend af met de mededeling aan de IJsselmeervereniging dat er geen ruimte was voor een verlaagde bijdrage en dat, als de vereniging deze niet meer kon opbrengen, ze maar moest vertrekken uit het samenwerkingsverband. Inmiddels is er weer een nieuwe afspraak met een deel van het Blauwe Hart bestuur, waarin hopelijk meer begrip voor onze positie is. Aansluitend werd de voorgestelde statutenwijziging besproken en werden de goeddeels nieuwe statuten vastgesteld en werd bestuurslid Auke Wouda gemachtigd deze te laten passeren bij de notaris. De voorzitter en de penningmeester namen het jaarverslag, financieel verslag en het jaarplan en de begroting 2016 met de aanwezige leden door en gaven verdere toelichting. Na enige discussie, met name over een meer taakgericht jaarplan. werden deze stukken vastgesteld. De aanwezige leden gaven aan begrip te hebben voor het vele werk dat met weinig mensen wordt verricht door vrijwilligers en bestuur. Het was een buitengewoon zinvolle vergadering met veel nuttige inbreng door de leden. Hoewel de vereniging veel oude leden heeft, zijn het wel de mensen met ervaring en kennis en heeft het bestuur op diverse punten aan het denken gezet.   Na de vergadering volgden er nog presentaties over het IJsselmeer Onderwijs Science Lab en het IJsselmeerspel, beide door de vrijwilligers van de IJsselmeervereniging ontwikkeld en uitgeprobeerd met klassen van het middelbaar onderwijs in Purmerend. De bijeenkomst werd besloten met een historische presentatie over de watersnood van 2016 in Waterland.
      3 leden van het bestuur
Van links naar rechts: Soemini Kasanmoentalib (a.i. secretaris), Jos Teeuwisse (voorzitter) en Auke Wouda (penningmeester) 
Auke Wouda geeft uitleg over het nut van de veranderingen in de statuten van de vereniging.
De leden die zijn gekomen luisteren aandachtig - en soms kritisch - naar het bestuur.
Reacties door de leden worden door het bestuur altijd zeer op prijs gesteld.
Via het Onderwijs Science Lab wordt de jeugd  o.a. betrokken bij het IJsselmeergebied.
Soemini geeft uitleg over het zeer interessante IJsselmeerspel dat in ontwikkeling is. Helaas was er geen tijd meer om het spel te spelen.
Barbara kent de geschiedenis over Noord-Holland en met name Waterland als geen ander. Ze vertelt hier enthousiast over de watersnood van 1916.