Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Vaar mee naar vogeleiland De Kreupel met Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en FOGOL
Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en FOGOL organiseren een excursie naar het vogeleiland De Kreupel. Op 12 maart kunt u inschepen voor een tocht naar het eiland voor de kust van het Noord-Hollandse Andijk. Geniet van het weidse IJsselmeer, de wintervogels op en rond het eiland en luister naar lezingen over belangrijke ontwikkelingen als de Marker Wadden, de oeverdijken en de vismigratierivier in de Afsluitdijk. Natuurlijk komen ook de vogels in het IJsselmeergebied uitgebreid aan de orde.
Voor velen een onbekend eiland: vogeleiland De Kreupel. Dit kunstmatige eiland ligt voor de kust van het Noord-Hollandse Andijk en is door de afgelegen ligging een vogelhotspot in het IJsselmeer. Op het eiland bevindt zich ’s zomers grote visdief- en kokmeeuwkolonies en een grote grondbroedende kolonie aalscholvers. Ga mee met deze excursie en bekijk het eiland van dichtbij. Jan Marbus van de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV) en deskundige vogelkenners vertellen u alles over dit Natura 2000-gebied en de vogels. Lezingen en presentaties “Naar een Rijk IJsselmeer”. Onder dit motto geven verschillende experts tijdens de tocht lezingen en kortere presentaties over de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Mennobart van Eerden (Rijkswaterstaat) spreekt over de kansen voor het duurzaam behoud van een bijzonder merencomplex. Jaap Quak (Sportvisserij Nederland) gaat in op de vissen en de visstand in het Blauwe Hart. Naast deze lezingen geven experts u in korte en kernachtige presentaties het laatste nieuws over de Vismigratierivier in de Afsluitdijk, de Marker Wadden, de Oeverdijken, de vogelbescherming en de sternpopulatie in het IJsselmeergebied. De woordvoerders staan open voor al uw vragen en opmerkingen. Het Blauwe Hart Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart zet zich in voor een vitaal en gezond IJsselmeergebied, als het Blauwe Hart van Nederland. De organisatie is een samenwerking tussen Landschap Noord- Holland, Flevo-landschap, It Fryske Gea, Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, IJsselmeervereniging, Natuurmonumenten en PWN. Aanmelden Aanmelden kan op de website van FOGOL, www.fogol.nl. Daar kunt u ook meer informatie vinden over de tocht en over De Kreupel.