Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

IJsselmeergebied: nieuw nationaal park?
De commissie van Vollenhoven pleitte eerder deze maand voor het aanwijzen van 24 nationale parken met een soort monumentenstatus. Het idee: meer en grotere nationale parken moeten de beleving van de Nederlanders bij hun natuur vergroten. De commissie adviseert dezelfde eenvoudige indeling voor natuur te hanteren als in de monumentenwereld: rijksnatuurmonumenten, provinciale natuurmonumenten en gemeentelijke natuurmonumenten. Dat maakt meteen duidelijk wie de eindverantwoordelijke is en wie aangesproken kan worden op het resultaat. Ook de financiering is overzichtelijk. Van Vollenhoven: „Dat maakt de bereidheid om met z'n allen bij te dragen aan de instandhouding van een monument groot." Aantrekkingskracht Jos Teeuwisse begrijpt de redenering van Van Vollenhoven: "Nationale parken hebben een duidelijke aantrekkingskracht. Het IJsselmeergebied zou met de benoeming meer status krijgen en het zou inderdaad meer belangstelling wekken van het publiek. Daarnaast kan het versterkend werken op de bescherming van het gebied. Maar belangrijk blijft dat het Rijk verantwoordelijkheid behoudt voor het realiseren van het Nationaal Natuur Netwerk. Dit is een verantwoordelijkheid in EU-verband, het rijk mag dit dus niet loslaten en dat zou ook een slechte zaak zijn omdat het netwerk al voor een groot deel is gerealiseerd dankzij consistent beleid in deze over een periode van ruim 25 jaar. Dat het Rijk dan extra verantwoordelijkheid neemt voor 24 nationale parken betekent een versterking van het natuurbeleid. Dus en-en." Goed idee dus? "Ik zou er voor zijn om het IJsselmeergebied te benoemen tot nationaal park. Een duidelijk bestuur voor het gehele gebied zou een grote stap vooruit zijn. In ieder geval gaan de natuur en de recreatie erop vooruit. De zorg van de overige natuurgebieden moeten echter ook geborgd worden in afspraken tussen de overheden. Want mensen leren de natuur kennen door de natuur om de hoek. Die kleine gebieden zijn wel de stapstenen voor de natuurbeleving." Teeuwisse zet ook vraagtekens bij de vergelijking met de financiering van monumenten. "Je kunt natuurparken niet vergelijken met monumenten. Veel monumenten kennen een opbrengst, dus daarvoor kunnen bijvoorbeeld goedkope leningen worden aangeboden. De instandhouding van natuurgebieden blijft geld kosten en dus blijft subsidie nodig."  
Moet het IJsselmeergebied een nationaal park worden in de lijn van het advies dat de commissie Van Vollenhoven deze maand heeft uitgebracht? Jos Teeuwisse, voorzitter van de IJsselmeervereniging, vindt het in grote lijnen een goed idee maar ziet nog wel een aantal haken en ogen.