Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Markermeer-IJmeer conferentie
Op donderdag 12 november vindt in Schouwburg Het Park in Hoorn de Markermeer- IJmeer conferentie plaats. Voor deze dag, die wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, staat het delen van kennis, ervaringen en inzichten over het Markermeer- IJmeer centraal. De afgelopen jaren is het programma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ) uitgevoerd. Doel was het achterhalen welke natuurbouw-investeringen er nodig zijn voor een mooier, krachtiger en toekomstbestendig watersysteem. De uitgevoerde experimenten hebben veel gegevens opgeleverd. Deze kennis, inzichten en ervaringen kunnen voor toekomstige projecten gebruikt worden. Daarnaast willen de organisatoren met u tijdens de workshops in gesprek gaan over ontwikkelingen in het  Markermeer-IJmeer, want een herstelde natuur schept ruimte voor andere plannen op het gebied van bouwen en infrastructuur. Om samen met betrokken overheden en maatschappelijke organisaties tot adviezen te komen voor de ecologische ontwikkeling van het Markermeer-IJmeer. is het nuttig om uitgebreid van gedachten te wisselen over de resultaten van de experimenten in het Markermeer-IJmeer die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Daarbij zijn wij van de IJsselmeervereniging natuurlijk waakzaam dat achterhaalde plannen van Almere en Amsterdam voor woningbouw en infrastructuur in het Markermeer niet opnieuw op de agenda worden geplaatst. Een overzicht van de workshops op de dag
Contact Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: Markermeer-IJmeer Conferentie 2015 E-mail: markermeer-ijmeerconferentie@rws-evenementen.nl