Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Marker Wadden 23 september 2015
23 september 2015: Met niet geringe trots presenteert Boskalis het uitvoeringsplan van de Marker Wadden een samenwerkingsproject met Natuurmonumenten, Rijksoverheid en de provincie Flevoland.  “Nederland krijgt een nieuwe eilandengroep en wel in het Markermeer” zo luidt het NOS journaal over de gepresenteerde plannen. In hetzelfde NOS journaal, maar ook in het mooie filmpje van Boskalis wordt gesteld dat het Markermeer een bak levenloos troebel water is waarin vrijwel geen planten groeien. De opmerking doet ons twijfelen aan de kennis die achter het plan zit. Immers het westelijk Markermeer zit vol waterplanten en dit neemt al jaren sterk toe. Ook is het water van het Markermeer meestal zeer helder en ook dat neemt de laatste jaren sterk toe. Dat er ondanks de grote waterhelderheid en de overvloedige plantengroei nog steeds sprake is van een achterblijvende fauna, is (door Deltaris overtuigend bewezen) te wijten aan de voedsel armoede (gebrek aan fosfaat) in het gehele IJsselmeergebied. En dat zal dus met het nieuwe eilandrijk niet worden opgelost. Belangrijk is ook dat nu blijkt dat de nieuwe eilanden niet zoals tot nog toe steeds werd gesteld van slib, maar van klei zullen worden gemaakt. En ook dat de toegevoegde waarde van de eilanden schuilt in het toevoegen van zachte oevers en ondiepe gebieden zodat nieuwe leefgebieden voor vogels en vissen ontstaan. Die moeten dan wel iets te eten hebben en dus zal aan de tweedeling van het IJsselmeergebied door de Houtribdijk ook echt iets moeten worden gedaan. De natuurlijke aanvoer van fosfaten uit het IJsselwater die de micro-organismen kunnen voeden, moet ook voor het Markermeer beschikbaar komen. Zo kan ook daar de voedselketen weer worden hersteld. Als dan ook de Afsluitdijk voldoende openingen krijgt is er een kans dat het weer goed komt. Maar dat soort maatregelen leiden niet tot de nieuwe recreatie bestemmingen die de samenwerkingspartners beogen, want de recreanten zijn van harte welkom op het nieuwe eilandenrijk in o.a. een natuur speelplaats voor kinderen, wandelpaden, jachthavens, uitkijkhutten enz.. Hiermee kiezen de initiatiefnemers primair voor een leuk nieuw natuurpark midden in het Markermeer maar zijn kennelijk niet echt geïnteresseerd in de werkelijk herstel van de ecologie van het IJsselmeergebied. Lees verder: Hoezo geen planten in het Markermeer? (29kb - .pdf)