Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Najaarsnummer IJsselmeerberichten komt er aan!
In het kort de inhoud: Voorwoord; Jos Teeuwisse voorzitter gaat o.a. in op het belang van een breed gedragen visie op de toekomst van het IJsselmeergebied. Actuele ontwikkelingen: waarin o.a. aandacht voor slim schenken aan de IJsselmeervereniging Boekbesprekingen: “de Kleuren van het Wad” van Kester Freriks en “Weerwater” van Renate Dorrestein André Kuipers: astronaut op de Zuyderzeedijk en zijn kijk op de dijkrenovatie Het Plan van Jan: haalbaarheid van een open Houtribdijk door Jan Baron Open of doorlaatbare dijken zijn voor de veiligheid geen probleem; interview met Matthijs Kok, hoogleraar waterveiligheid aan de TU Delft over een veilige open Houtribdijk Nederland ligt aan het zoetwaterinfuus van het IJsselmeer: interview met Roel Posthoorn van Natuurmonumenten en geestelijk vader van de Marker Wadden. Ook Natuur- monumenten ziet het belang van een open Houtribdijk voor het natuurherstel. Vogels kijken rond het IJsselmeer Markermeerdijken versterken en pompen? Interview met Hester Faber en Renie Hylkema van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Toerisme Natuurlijk! Column van Marten Bierman: “waar de natuur saaiheid nodig heeft, moet er avontuur geboden worden aan de verveelde wereldtoerist. En dat gaat wringen” Beeldimpressie van de “landschapsverandering” rond Urk door de komst van hele grote windturbines
De nieuwe IJsselmeerberichten rolt bijna van de pers en zal volgende week bij onze leden op de deurmat vallen. Dat is wel wat laat, maar we hebben er een uniek najaarsnummer van gemaakt. Wellicht voor de buitenwacht leek het stil bij de IJsselmeervereniging, maar er is de  afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan diverse artikelen, interviews enz. enz. We zijn daarom trotst op het nieuwe nummer en geven u hier naast een kort overzicht van de inhoud:
Niet-leden kunnen dit nummer bestellen via de rubriek clubartikelen