Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Beleef de natuur van het Blauwe Hart ook eens in het water
Ook dit jaar staat dit unieke zwemevent in het teken van de noodzaak voor schoon water in het IJsselmeergebied, het grootste zoetwatermeer van West-Europa. Beleef de weidse natuur van het IJsselmeergebied zwemmend in het meest uitgestrekte landschap dat Nederland heeft. Zwemmen voor Het Blauwe Hart van Nederland Iedereen kan meedoen. Jong (vanaf 12 jaar) en oud, wedstrijdzwemmer of recreant: er is voor iedereen een afstand die in eigen tempo kan worden afgelegd. Een rondje om het bekende forteiland is 900 meter. De recreant kan kiezen voor één of twee ronden, de wedstrijd gaat over drie ronden. Uiteindelijk moet het IJsselmeergebied de grote winnaar worden van de zwemtocht. Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart zet zich in voor een betere kwaliteit van het water en voor een robuuste natuur in het IJsselmeergebied, dat je kan beléven. Op het water, maar ook in het water. Het belang van goede waterkwaliteit In Nederland hebben we water genoeg, maar schoon helder water is van levensbelang. Ruim een miljoen mensen zijn voor hun drinkwater afhankelijk van water uit het IJsselmeer. Schoon water is ook belangrijk voor de watersport. Maar goede waterkwaliteit is net zo belangrijk voor het ecosysteem van Het Blauwe Hart. Zo kunnen er meer vissen en vogels in het gebied leven. Voor Forteiland Pampus, waar drinkwater dagelijks per schip wordt geleverd, is schoon water geen vanzelfsprekendheid. Om het belang van schoon, helder water onder de aandacht te brengen ondersteunt het eiland het zwemevenement. Doe mee en schrijf je in De prestatietocht (900 of 1.800 meter) start om 10.30 uur, de wedstrijd (2.700 meter) start om 11.30 uur. Een speciale boot brengt alle zwemmers om 09.30 uur vanuit Muiden naar dit bijzondere eiland. Deelnemen kan vanaf 12 jaar en kost € 25,-. Hiervan gaat € 15,- naar het goede doel. Inschrijven en meer informatie op www.blauwehart.org. Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart Het IJsselmeergebied is internationaal als wetland erkend en tevens een bijzonder vogelgebied. Het IJsselmeer is het grootste zoetwatermeer in West-Europa. Naast de grote rijkdom aan natuur is het gebied ook landschappelijk, cultuurhistorisch en economisch van groot belang. Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart zet zich in om de vitaliteit van het IJsselmeergebied te versterken, zodat iedereen, nu en in de toekomst, van het gebied kan genieten. In het Samenwerkingsverband werken samen: Flevo-landschap, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, IJsselmeervereniging, Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten Pampus Iedereen heeft wel eens van het gezegde “Voor Pampus liggen” gehoord. In het IJmeer ligt het historische Forteiland Pampus: rijksmonument, Unesco werelderfgoed en onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Sinds 2011 herbergt het fort de Xperience,  een interactieve multimediale tentoonstelling over de geschiedenis van Pampus, de Stelling van Amsterdam en over hoe Nederland zich verdedigde tegen het  water. Een bezoek aan Pampus is een verrassend dagje weg vol geschiedenis en avontuur en leuk voor jong en oud. Voor meer informatie, prijzen en tickets: www.pampus.nl Samenwerking tussen Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en Stichting Forteiland Pampus Stichting Forteiland Pampus is een culturele instelling die nagenoeg zonder subsidies het Rijksmonument Pampus in stand houdt en exploiteert. Stichting Forteiland Pampus heeft een maatschappelijke opdracht: behoud en openstelling van Forteiland Pampus, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam en uniek werelderfgoed. Meer informatie is te vinden op www.pampus.nl. Foto Pampus: Brian Morgan Bijlage: Uitnodiging met inschrijfformulier zwemevent rond Pampus
Zwem rond Pampus voor schoon water in het IJsselmeergebied. Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart houdt op zondag 30 augustus  voor de vierde keer zijn jaarlijkse zwemtocht rond Pampus.
De eerste 20 inschrijvingen zijn al binnen!