Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Ondernemers gezocht voor exploitatie van Beleefcentrum Kornwerderzand
De overheid investeert in het gebouw, maar zoekt een ambitieuze ondernemer die het centrum wil exploiteren. Enkele geïnteresseerden hebben zich al gemeld bij het projectbureau. Maar op maandag 18 mei gaat de openbare aanbesteding officieel van start door publicatie op www.tenderned.nl. Ook wordt via media aandacht gevraagd voor deze bijzondere vorm van publiek private samenwerking. Toen de Afsluitdijk in 1932 als waterkering werd aangelegd, kon men niet bedenken dat de dijk een toeristische attractie van formaat zou worden. Ieder jaar stoppen er ruim 300.000 toeristen op de dijk, waarvan een belangrijk deel uit het buitenland afkomstig is. “Nu de Afsluitdijk een grote opknapbeurt krijgt, kan het toerisme in de kop van Noord-Holland en Fryslân daar veel beter van profiteren”, zegt Gertjan Elzinga, projectleider Recreatie & Toerisme voor De Nieuwe Afsluitdijk. Eén van de grotere projecten op de Afsluitdijk is een Beleefcentrum op  Kornwerderzand. Een aantrekkelijke locatie waar toeristen en recreanten, maar ook passanten, bewoners uit de regio, scholieren en studenten kunnen worden ontvangen. De locatie moet samen met Het Monument op de Afsluitdijk het internationale visitekaartje worden voor de Deltawerken in Nederland, duurzame energie, Unesco Waddenzee en IJsselmeer en het typisch Nederlandse staaltje van eco- engineering dat hier met de Vismigratierivier tot stand wordt gebracht. Hiervoor is het projectbureau op zoek naar een ondernemende exploitant . Samen met deze exploitant willen we een Beleefcentrum Afsluitdijk ‘nieuwe stijl’ ontwikkelen. Een eigentijdse, inspirerende en educatieve attractie met horeca, fenomenaal uitzicht  parkeergelegenheid en aanlegplaatsen. Hier kunnen bezoekers de Afsluitdijk, het IJsselmeer en Unesco Waddenzee ruiken, proeven, zien, horen en voelen, zelfs (of misschien vooral) met ‘slecht’ weer. De overheid en marktpartijen gaan dit Beleefcentrum gezamenlijk ontwikkelen. De marktpartij richt zich op de exploitatie; het gebouw blijft eigendom van de overheid. De exploitant wordt de huurder van het gebouw Langdurige overeenkomst Geïnteresseerde partijen met aantoonbare ervaring en affiniteit rond genoemde thema’s kunnen zich inschrijven via een openbare aanbesteding. Dat kan één ondernemer zijn, die zowel de horeca als de educatieve attractie exploiteert. Maar het kan ook een consortium zijn. Voorwaarde is dat een langdurige exploitatie mogelijk is. Volgens projectleider Elzinga is er bewust voor gekozen om eerst de exploitant te selecteren. “Samen gaan we het concept uitwerken, een architect en een aannemer selecteren. Het moet van buiten én binnen een bijzonder gebouw worden dat past bij de nieuwe ambitie en de  gewenste beeldkwaliteit van de Afsluitdijk.” Uit onderzoek is gebleken dat Kornwerderzand de meest geschikte locatie is voor een Beleefcentrum. Hier is de meeste ruimte en hier staat van alles te gebeuren. Zoals de genoemde Vismigratierivier, het Kazemattenmuseum en de verruiming van de sluis voor superjachten. Daarmee wordt Kornwerderzand en het Beleefcentrum een toegangspoort naar Fryslân in de aanloop naar de activiteiten rond de Culturele Hoofdstad Leeuwarden – Fryslân in 2018. Partners De Waddenvereniging heeft samen met Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea het idee van de Vismigratierivier ontwikkeld. Het project heeft inmiddels steun gekregen van gemeenten, provincies en het rijk en is ondergebracht bij het regionale samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Hierin werken provincies Noord-Holland en Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon samen. De uitvoering wordt gefaciliteerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee. Nadere informatie De aanbesteding is geopend op 18 mei, vragen stellen kan tot uiterlijk 1 juni, de sluiting is op 17 juni. Informatie over deze aanbesteding kunt u vanaf 18 mei vinden op www.tenderned.nl U kunt ook contact opnemen met mr. M.R. Böhne, marcel.boehne@anteagroup.com Voor achtergrondinformatie over het project verwijzen wij naar www.denieuweafsluitdijk.nl
Om van de Afsluitdijk een toeristische trekpleister te maken, wil De Nieuwe Afsluitdijk bij Kornwerderzand een hoogwaardig en attractief Beleefcentrum ontwikkelen. Dit Beleefcentrum moet voor verschillende doelgroepen een herhalingsbezoek waard zijn, ook omdat de locatie startpunt is voor uitstapjes naar de unieke Vismigratierivier, bijzondere cultuurhistorische monumenten en tal van andere toeristische en sportieve activiteiten.