Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Fotoverslag Algemene Ledenvergadering
Voorzitter Jos Teeuwisse met interim  secretaris Soemini Kasanmoentalib
Bestuursleden Willem Goudswaard  en Kees Kortekaas
Auke Wouda vertelt over enkele voorstellen t.a.v. het huishoudelijk reglement
Nu nog als penningmeester: Kees Kortekaas
De aanwezigen luisteren en bespreken de stukken tijdens de algemene ledenvergadering 
Afscheid van Kees Kortekaas  als penningmeester
Soemini geeft uitleg over de jeugdactiviteiten
De presentatie van de werkgroep jeugdgroepactiviteiten
Marten Bierman ontvangt het eerste exemplaar van “Omzien naar onze binnenzee” met daarin o.a. de uniek columns die in IJsselmeerberichten zijn verschenen.
Marten vergelijkt het verleden met het heden
Willem Goudswaard geeft een uitleg over het ontstaan van het huidige IJsselmeer: van de ijstijd tot vandaag.
Een van de vele overzichten waar men de veranderingen  door de eeuwen kon zien veranderen.
Gastspreker Wouter Waldus is maritiem archeoloog bij ADC ArcheoProjecten en had de aanwezigen aan z’n lippen.
De IJsselkogge: vanaf september 2015 zal het bij Kampen worden geborgen en wij kregen daar een zeer interessante uitleg over. Meer info: http://www.ijsselkogge.nl
3:2