Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

11-03-2015 - “Omzien naar onze binnenzee” - Bierman’s IJsselmeerberichten
Omzien naar onze binnenzee
Omzien naar onze binnenzee Bierman’s IJsselmeersberichten In 1972 was Marten Bierman een van de oprichters van de IJsselmeervereniging. Hij heeft zich sindsdien op verschillende manieren ingezet voor de vereniging, waarvan vele jaren als voorzitter. Bijzonder van Marten Bierman is dat zijn inzet voor het IJsselmeergebied gebaseerd was op een zorgvuldig ontwikkelde langetermijnvisie. Een visie die volgens de IJsselmeervereniging ook vandaag de dag nog interessant en leerzaam is voor iedereen die is betrokken bij het IJsselmeergebied. Bierman is altijd een visionair geweest, maar wel een visionair die zijn ideeën en visies zorgvuldig onderbouwde met feiten. Op dit moment spelen er aantal dringende kwesties rond het IJsselmeergebied: de windmolenparken, het hardnekkig dichthouden van de Houtribdijk en de dalende visstand. Dit zijn geen nieuwe thema’s maar steeds terugkerende bedreigingen van het IJsselmeergebied. Marten Bierman heeft in scherpzinnige en vermakelijke columns voor IJsselmeerberichten zijn visie voor het IJsselmeergebied uitgedragen. De IJsselmeervereniging heeft daarom besloten een aantal van zijn columns in boekvorm uit te brengen ter inspiratie voor iedereen die bij het IJsselmeergebied betrokken is of zich erbij betrokken voelt. De columns zijn gerangschikt in actuele thema’s. In Omzien naar onze binnenzee laat Marten Bierman zijn licht schijnen over: actievoeren, het Markermeer en IJmeer, IJburg en Almere, windmolens, vissers en zeilers, en natuurlijk de natuur en de mogelijkheden van een estuarium. Bierman legt uit dat zonne-energie een veel duurzamere vorm van energie is dan windenergie. Tegen de windmolenparken moet je je daarom blijven verzetten. Hij houdt een overtuigend betoog dat de IJsselmeervereniging een erepenning verdient van Amsterdam voor het tegenhouden van IJburg II. Was de aanleg wel doorgegaan, dan had de stad nu grote financiële problemen gehad. In diverse goed onderbouwde en spitsvondige columns toont Bierman aan dat het antwoord op de zeespiegelstijging alleen kan zijn: gedeeltelijke terugkeer van het estuarium in het IJsselmeergebied. Steeds hogere dijken is een doodlopende weg. Ook vraagt Bierman aandacht voor de IJsselmeersvissers, die steeds meer in de marge belanden. Hij vindt dat zij hetzelfde behandeld moeten worden als boeren in natuurgebieden. Naast het vissen zouden zij ook beheer- en controletaken in het IJsselmeergebied gaan uitvoeren. Wij hopen dat Omzien naar onze binnenzee u net zo veel leesplezier bezorgt als wij hebben gehad met het samenstellen ervan. En wat nog belangrijker is: dat de ideeën van Marten Bierman u als lezer inspireren om u voor dit prachtige IJsselmeer met hernieuwd elan in te blijven inzetten. Angèle Steentjes
Nieuwe uitgave van de IJsselmeervereniging! Scherpzinnige en vermakelijke columns van Marten Bierman voor IJsselmeerberichten nu in boekvorm beschikbaar. Al meer dan veertig jaar schrijft Bierman columns en die zijn nog uiterst actueel: Windmolenparken, visserij, zeilers en het estuarium als oplossing voor de zeespiegelstijging. Met interview, leuke verbindende teksten en fraaie illustraties, samengesteld door Angèle Steentjes.  Leden van de IJsselmeervereniging €10,- (exclusief verzendkosten) NIET leden €15,- (exclusief verzendkosten) Formaat boek: 145 x 215 cm Aantal pagina’s: 100 Verzendkosten per stuk: € 2,75
Marten Bierman schildert het IJsselmeer