Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging
Op zaterdag 21 maart 2015 om 13.00 uur wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Locatie: Museum Nieuwland, Oostvaardersdijk 113, 8242 PA  Lelystad Museum Nieuwland is op zaterdag geopend vanaf 11.30 -17.00 uur en op 21 maart gratis toegankelijk voor deelnemers aan de ALV. Nieuwland is goed bereikbaar met het OV. Met bus 3 slechts 8 minuten vanaf station Lelystad Centrum. Halte Bataviastad.
IJsselmeervereniging logo
A G E N D A  (ALV 13.00 - 14.30 uur) 1. Opening. 2. Vaststellen verslag ALV 23 maart 2013 (verslag was nog niet vastgesteld) 3. Vaststellen verslag ALV 22 maart 2014 4. Huishoudelijk reglement 5. Jaarverslag en financieel verslag 2014 6. Bestuurssamenstelling 7. Jaarplan en begroting 2015 8. Contributieverhoging 9. Jeugdactiviteiten 10. Uitreiking Marten Biermanprijs 2014 11. Rondvraag en sluiting     Pauze (14.30 – 15.00 uur) 15.00 uur - Archeologie van het Zuiderzeegebied - spreker: Wouter Waldus. Waldus is maritiem archeoloog bij ADC ArcheoProjecten en is bezig met een proefschrift aan de RUG over scheepvaart in het Zuiderzeegebied. De spreker wordt ingeleid door Willem Goudswaard. BIJLAGEN: Agenda ALV (233 kb, .doc) Contributieverhoging (25 kb, .doc) Jaarplan 2015 (41 kb, .doc) Jaarverslag 2014 (41 kb, .doc) Samenstelling bestuur IJsselmeervereniging (25 kb, .doc) Verslag ALV 22-03-2014 (314 kb, .doc) Verslag ALV 23-03-2013 (37 kb, .doc) Kopie van balans jan. - dec. 2014 (28 kb, .xls) Kopie van concept begroting 2015 (26 kb, .xls) Kopie van VW jan. - dec. 2014 (29 kb, .xls)