Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

08-12-2014 - Provinciale Staten houden vast aan molens bij Afsluitdijk
Eerder legde Konst in deze krant al uit dat windmolens bij de Afsluitdijk niet passen binnen de bestuurlijke afspraken, en dat er grote planologische en ecologische bezwaren kleven aan zo'n plan. Met name het CDA lijkt desondanks vastbesloten om VVD-minister Kamp uit te dagen tot een publiekelijk 'nee' tegen een Afsluitdijkplan uit Fryslân. De minister zou dan van zijn bevoegdheid gebruik kunnen maken om een windpark in het IJsselmeer door te drukken. Via de achterkamers heeft Kamp zijn negatieve standpunt over een variant bij de Afsluitdijk herhaaldelijk laten weten. Dat resulteerde dinsdagavond in een besloten overleg van Commissaris van de Koningin John Jorritsma met de fractieleiders. Die kregen via hem nog eens te horen dat de Afsluitdijk geen optie kan zijn. CDA-fractievoorzitter Johan Tjalsma vindt het niet aan Kamp om zulke beperkingen op te leggen: ,,Er wordt gedaan alsof we alleen nog maar kunnen tekenen bij het kruisje. Maar zo is het niet. Kamp heeft met Provinciale Staten nooit een afspraak gemaakt, wíj gaan hier over de ruimtelijke invulling." Het CDA heeft zich door de bedrijven Eneco en E-Connection laten overtuigen dat er wel degelijk een haalbaar plan ligt, met veel megawatt aan windenergie. ,,Bovendien voert het rijk de Afsluitdijk wel op als locatie voor windenergie ná 2023. Als het rijk het dan kan, kunnen wij het nu ook." Van een terugvaloptie in het IJsselmeer wil het CDA niet weten, waarmee de partij willens en wetens het risico neemt de regie over de plaatsing van windmolens uit handen te geven. Reden voor de PvdA om voorzichtiger voor te stellen 316 MW aan windmolens te plaatsen 'in het water' bij de Afsluitdijk, of anders in het IJsselmeer. Gecombineerd met de Kop van de Afsluitdijk is er zo genoeg capaciteit om sowieso aan de afspraken met Kamp te voldoen. Daarnaast zou er voor 65 MW aan sanering kunnen plaatsvinden, wat neerkomt op 130 minder solitaire molens op het vasteland, aldus Tjerk Voigt. Die 65 MW zou dan terug kunnen keren in de vorm van een aantal projecten op de zogenoemde A-lijst van Fryslân foar de Wyn. Voor dit 'Kamp-vriendelijke' pakket lijkt een kleine meerderheid te zijn, zeker als Konst op 17 december de Staten kan overtuigen dat de Afsluitdijk geen alternatief vormt. Bron: Friesch Dagblad
Leeuwarden - Een meerderheid in Provinciale Staten wil de Friese verplichting om extra windenergie te leveren oplossen met een dubbele lijnopstelling bij de Afsluitdijk, ook al zeggen minister Henk Kamp en gedeputeerde Hans Konst dat dit onmogelijk is. Zo'n oplossing heeft volgens het CDA als voordeel dat er geen windpark in het IJsselmeer hoeft te komen, want voor dat plan bestaat in de omgeving geen draagvlak, zo is uit de hoorzittingen wel gebleken. Ook de PvdA toonde zich - wat behoedzamer - voorstander van windmolens 'in het water' bij de Afsluitdijk. Met wisselende nuanceringen zijn ook FNP, ChristenUnie, D66 en Friese Koers daarvoor, zo bleek gisteren tijdens de commissievergadering.