Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

03-12-2014 - Nieuw Blauwe Hart-manifest
Onze agenda voor de komende jaren: Benader het IJsselmeergebied als één geheel: creëer meer samenhang tussen beleidsplannen van de overheden en maak die plannen concreet. Bescherm het gebied, breng economie en recreatie in balans met het ecosysteem en behoud de ruimtelijke kwaliteiten. Verbeter de visstand: meer openingen in de Afsluitdijk en Houtribdijk; nieuwe paaiplaatsen en een forse  vermindering van de beroepsvisserij. Verbind land en water met zachte overgangen als rietzones, oeverdijken en een meer natuurlijk waterpeil. Realiseer meer bekendheid en aandacht voor het Blauwe Hart en zijn waarde voor Nederland. Verbeter de beleving van de rijke cultuurhistorie en natuur. Download het manifest
In 2014 zijn Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland toegetreden tot het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart. Daarmee is onze achterban enorm gegroeid tot maar liefst 1,5 miljoen Nederlanders!   De zeven partners hebben de agenda voor de komende jaren vastgelegd in het Blauwe Hart-manifest. Met dit manifest geven we ons visitekaartje af en laten we zien waarvoor we staan: een kloppend Blauwe Hart.