Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

17-10-2014 -  IJsselmeer Berichten - najaar 2014
Binnenkort verschijnt "IJsselmeer Berichten - najaar 2014", het ledenblad van de IJsselmeervereniging waarin deze keer uitgebreid aandacht voor het wel en wee van windmolens, windmolenparken en windenergie. Ook de verwikkelingen rond de Houtribdijk laten we niet onberoerd. Inhoud: Voorwoord door de voorzitter Overzicht met actuele ontwikkeling De toekomst van de natuur in het IJsselmeer Windmolenpark onderstreept veelzijdigheid IJsselmeer Windenergie in het IJsselmeergebied Windmolens in Flevoland Rijksnatuurambitie IJsselmeergebied niet zo ambitieus Houtribdijk: Alleen versterken of ook verduurzamen? Visserijdossier is een grote chaos Column: Een kwestie van hoger peil Een boordevol magazijn waar veel over nagepraat zal worden!
Niet-leden kunnen dit nummer bestellen via de rubriek clubartikelen
De leden ontvangen dit magazine  eind oktober automatisch in de brievenbus.
IJsselmeer Berichten najaar 2014