Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

15-07-2014 - Mogelijkheden voor duurzame palingkweek en -visserij
Op 3 juli kreeg directeur Michael Mannaart van Vereniging Kust & Zee het eerste exemplaar van het rapport Balansberekeningen uitgereikt. Hierin staat hoe in Nederland op een duurzame manier met palingkweek en -visserij omgegaan kan worden. Wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met de Wageningen Universiteit, heeft aangetoond hoe de palingsector haar invloed op de natuur kan reduceren en de hoeveelheid palingen in de Nederlandse wateren naar een duurzaam hoger niveau kan brengen.
Het onderzoek vond plaats in opdracht van de Europese natuurorganisatie Coastal & Marine Union (EUCC), in Nederland is dat de Vereniging Kust & Zee en Stichting Dupan, het samenwerkingsverband van palingkwekers, palinghandelaren en beroepsvissers. Uit het onderzoek blijkt dat het volledig tot nul terugbrengen van de invloed van palingsector op het palingbestand haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is. De studie laat zien dat kwekerijen hun invloed op de palingstand kunnen compenseren door het uitzetten van jonge en volwassen palingen. Voor de palingvisserij is gebiedspecifiek duurzaam beheer mogelijk, waardoor de palingstand op een duurzaam peil kan worden gehouden. Door de deze maatregelen zal het aantal palingen in Nederland versneld toenemen. Het rapport “Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen” is te vinden op de website van Stichting Dupan. bron: Stichting Dupan, 04/07/14 Overgenomen uit Nieuwsbrief Groene Ruimte