Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

28-06-2014 - Verschraling natuur IJsselmeergebied door te weinig voedsel
“Wetenschappelijk Eindadvies ANT IJsselmeergebied,  Vijf jaar studie naar de kansen voor het ecosysteem van het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer, met het oog op Natura 2000 doelen.” Onder deze titel verscheen in maart 2014 het grote onderzoek naar de verschraling van de natuur in het IJsselmeergebied, uitgevoerd door Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat gaf de opdracht om uit te zoeken wat de oorzaken zijn van de “autonome neergaande trends” (ANT) in de vogelstand en daarmee samenhangende natuur. In het kader van de Natura 2000 richtlijnen heeft Nederland de verplichting belangrijke soorten in stand te houden en de vraag was wat haalbare “instandhoudingsdoelen” voor het IJsselmeergebied zijn, hoe dat zou moeten en wat het gaat kosten. De centrale conclusie uit dit zeer gedegen onderzoek is dat de verschraling van de natuur in het IJsselmeergebied wordt veroorzaakt door een sterke teruggang van het aanwezige voedsel (lees fosfaat en stikstof) in het milieu. Dit heeft ver strekkende gevolgen gehad voor de basis van het gehele voedselweb van fytoplankton, algen, marco fauna, mosselen en spiering. Het heeft ook grote gevolgen gehad voor de waterkwaliteit, waarbij grote helderheid zeker geen pré blijkt te zijn. Juist verschillende doorzicht gradiënten zouden moeten worden bereikt met het openen van de Houtribdijk. Interessant is dat bij de voorgestelde oplossingen veel van de onderzoeksuitkomsten goed aansluiten bij wat de ervaringsdeskundigen al jaren zeggen: herstel de verbindingen, zorg voor meer diversiteit bij de inrichting van het gebied en variërend doorzichtig water. Dit grote onderzoek prikt een aantal misvattingen uit het verleden door en lijkt een zeer belangrijke basis te zijn voor het toekomstige beheer van het IJsselmeergebied.  Voor het gehele onderzoek met samenvatting click hier (pdf - 2637kb)