Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

22-06-2014 - Friese Staten gaan akkoord met 530,5 megawatt aan windenergie in 2020
In 2020 zal er in de provincie Friesland en op het IJsselmeer 530,5 megawatt aan capaciteit voor opwekking van windenergie zijn gerealiseerd. Dat besluit hebben Provinciale Staten van Friesland op 18 juni genomen. Daarmee levert de provincie de gewenste bijdrage aan de landelijke ambitie om over zes jaar in totaal over 6000 megawatt aan vermogen voor windenergie op land te beschikken.
Het voorstel van Gedeputeerde Staten werd aangenomen, maar het vaststellen van de Structuurvisie IJsselmeer wordt tot het einde van het jaar uitgesteld. Pas dan wordt besloten hoeveel van de 530,5 megawatt op het Friese vasteland wordt gerealiseerd, en hoeveel windmolens er in het IJsselmeer komen te staan. Aanvankelijk was in het IJsselmeer tot 400 megawatt aan capaciteit in windturbines voorzien, maar na de felle protesten van de bewoners van de IJsselmeerkust wordt nu door het Rijk aangedrongen op een limiet van 250 megawatt. Dat betekent dan wel dat er ruimte gevonden moet worden voor bijna 300 megawatt aan windmolens op het vasteland. Dat het besluit over de precieze plaatsing van windturbines pas dit najaar plaatsvindt, heeft te maken met het onderzoek dat Fryslân foar de Wyn uitvoert. De projectgroep probeert per lokaal plan vast te stellen wat het draagvlak is. Op basis van de uitkomsten willen de partijen in de Friese Staten hun afweging maken. Daarbij zal de sanering van oude windmolens en de mogelijkheid voor omwonenden om mee te profiteren een doorslaggevende rol spelen. bron: Friesch Dagblad, 19/06/14