Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

20-06-2014 - Hiswa kondigt maaiacties waterplanten aan
Onder de kop ‘Watersport gered’, kondigt de Hiswa maaiacties aan op het Gooi- en Eemmeer, Veluwemeer en het Wolderwijd. Volgende week wordt gestart met het maaien van overlastgevende waterplanten op de Randmeren. De Hiswa heeft het in haar persbericht over ‘onbelemmerd watersporten op de Randmeren’ en noemt het ‘een doorbraak in een langlopend dossier’. Aan het eind van hetzelfde persbericht staat echter dat het in eerste instantie gaat om een pilot met vrijwilligers dat dit jaar kleinschalig start op het Gooi- en Eemmeer en zich de komende jaren uit moet breiden naar het Veluwemeer en het Wolderwijd. 
Meer gemaaid Toch wordt er volgens de Gerdina Krijger, regiomanager bij Hiswa Vereniging, aanzienlijk meer gemaaid dan voorgaande jaren. “Dit komt door een nieuwe en unieke samenwerking tussen de jachthavens in het Randmerengebied, vissers en gemeenten (coöperatie Gastvrije Randmeren). Zij hebben met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de maaiklus opgepakt.” Volgens het persbericht zouden de Hiswa en het Watersportverbond flink hebben moeten lobbyen bij de overheid om groen licht te krijgen. Vaarroutes “Bij overlast door waterplanten maait Rijkswaterstaat in het IJsselmeergebied alleen in de vaarroute voor de beroepsvaart”, gaat het persbericht verder. “Buiten deze routes maait Rijkswaterstaat niet. Gemeentes maaiden tot en met vorig vaarseizoen beperkt in het gebied. Om aandacht te vragen voor het steeds groter wordende probleem, organiseerden de watersportorganisaties in 2013 een waterplantenconferentie. Daar werd door het ministerie van I&M een financiële bijdrage toegezegd, voor een drie jaar durende pilot waarin publieke en private partijen samenwerken.” Stichting Maaien Waterplanten Krijger: “HISWA Vereniging en Watersportverbond richtten onlangs een nieuwe stichting op: Stichting Maaien Waterplanten Randmeren, waarin de jachthavens zijn vertegenwoordigd. Deze havens wierven vervolgens vrijwilligers onder hun ligplaatshouders. Zo’n 50 behulpzame watersporters ontvingen inmiddels een werkinstructie van de stichting.” Waterkampioen-artikel In Waterkampioen nummer 6 is een uitgebreid artikel te vinden over de problematiek rond waterplanten en de achtergrond van het probleem. Bron: Hiswa