Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

17-06-2014 - Staatssecretaris Dijksma stopt overbevissing IJsselmeer niet
Staatssecretaris Dijksma heeft besloten om de visvangst op schubvis in het IJsselmeer niet te stoppen, zo blijkt uit haar Kamerbrief van vandaag. Daarmee legt ze het door alle betrokken partijen gewenste moratorium naast zich neer. Vogelbescherming Nederland, Stichting het Blauwe Hart, provincies en vissers wilden een verbod van drie jaar op de vangst en daarna een drastische reductie. Dit is niet alleen zeer slecht nieuws voor vogels die afhankelijk zijn van vis maar ook voor vissers: de beroepssector zal haar inkomsten verder zien dalen.
Besluit slecht onderbouwd Vogelbescherming Nederland en Stichting het Blauwe Hart zijn teleurgesteld en vinden het besluit volstrekt onvoldoende onderbouwd. In tegenstelling tot wat de Staatssecretaris in de Kamerbrief zegt doet haar besluit geen recht aan het advies van onderzoeksinstituut Imares. Zij adviseerden een moratorium van drie jaar om de visstand gelegenheid te geven zich te herstellen. Dijksma laat de beroepssector maximaal 60 procent doorvissen; een gemiste kans voor de Staatssecretaris om een einde te maken aan overbevissing. Juist nu er een plan lag waar zowel vissers, natuurorganisaties als provincies achter staan laat de staatsecretaris het afweten. Dijksma laat hiermee een unieke kans liggen om een doorbraak te realiseren in  de jarenlange achteruitgang van de IJsselmeernatuur.  Doodsteek Door overbevissing is de visstand en de natuur in het IJsselmeer en Markermeer de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Met een moratorium had de visstand zich kunnen herstellen. Dit besluit van Dijksma kan een doodsteek worden voor vissen, vogels én vissers. Vogelbescherming en Stichting het Blauwe Hart roepen de politiek op om het tij te keren en de Staatssecretaris tot andere gedachten te brengen. (Persbericht van Vogelbescherming Nederland en Stichting Het Blauwe Hart)