Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

28-05-2014 - IJsselmeer Berichten - zomer 2014
Binnenkort verschijnt "IJsselmeer Berichten - zomer 2014", het ledenblad van de IJsselmeervereniging waarin het ons aardig leek ook eens stil te staan bij de vele mogelijkheden die het IJsselmeergebied biedt om van natuur, het landschap, de cultuur en sportieve recreatie te genieten. Verder aandacht voor: Drie jaar visverbod - en dan? Overal windturbines in en om het IJsselmeergebied. Joop Braakhekke: Windmolens in het IJsselmeer? Belachelijk idee! Hijs de blauwe vlag.
Niet-leden kunnen dit nummer   bestellen via de rubriek clubartikelen
De leden ontvangen dit magazine in de week van 9 juni automatisch in de brievenbus.