Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

07-04-2014 - Protest acties tegen de windturbine plannen van Rijk en Provincies
Op vrijdag 11 april blokkade actie van de Afsluitdijk Op aangeven van de provincies kiest het rijk nu ook voor plaatsing van windturbines op plaatsen waar weinig mensen wonen en dus ook veel in het IJsselmeer, Markermeer in de Wieringermeerpolder, en langs de Randmeren. Het spreekwoordelijke “Hek van turbines” om het IJsselmeer lijkt er te komen als deze plannen allemaal doorgaan. Hoe deze industrie in het Natura 2000 gebied in te passen valt is velen een raadsel. In de nog te volgen juridische procedures zal dit moeten blijken.
Naast juridisch verweer van Natuur en Milieu organisaties laten ook veel burgers weten dat ze geen genoegen nemen met de landschapsvervuilende Windturbineparken. Nederland kent inmiddels meer dan 100 actiegroepen die zich verweren tegen de voorgenomen plannen. Zo zullen de inwoners, raadsleden en wethouders van de gemeente Südwest Fryslân en Noord Hollands Kroon op vrijdag 11 april in actie komen met een blokkade van de Afsluitdijk, waar bij Breezanddijk ook een groot windturbinepark is gepland. Ook zullen vissers, jacht- en beroepsschippers op het water aan de actie meedoen. De stichting het Blauwe Hart schrijft in een brief aan de Tweede Kamerleden dat de plannen veelal strijdig zijn met de Natuurbeschermingswet, omdat ze een vergaand invloed hebben op de natuur in het Natura 2000 gebied, dat het IJsselmeer en Markermeer nu eenmaal is. Het groeiende verzet raakt niet onder de indruk van oplossingen waarbij financiële compensatie als middel om de pijn te verzachten wordt ingezet. O.a. de Vereniging Eigen Huis suggereert dat als omwonende zelf maar meeprofiteren van de windturbines ze dan wel inbinden. Daar lijkt het gezin de diverse reacties niet op. Het verloren gaan van unieke weidse landschappen, permanente visuele- en geluidsoverlast en natuurschade kan niet met dergelijke lapmiddelen worden weggenomen. Voor meer informatie over de actie:
Stichting Don Quichot een actie om te voorkomen dat er meer dan 100 windmolens in het Friese gedeelte van het IJsselmeer komen te staan. Tussen 15.00 en 16.00 wordt de afsluitdijk afgezet. Grote zeilschepen ankeren gestrekt langs de Afsluitdijk, kleine schepen varen in een veld daarachter heen en weer. De bruggen gaan open en een groot schip blijft daar gedurende de afsluiting liggen. Op de afsluitdijk is Don Quichot samen met Wethouders en Raadsleden van de gemeente Sud-west Fryslan en Hollands Kroon aan het flyeren. Laatste kans Deze actie is gericht op de aandacht van de landelijke media. Mede-organisator Peter van Nijkerk: ”Wij denken dat dit de laatste kans is om de Provinciale Staten en daardoor ook de landelijke politiek achter ons te krijgen.” Deze actie is pas succesvol als er veel schepen meedoen. Don Quichot roept daarom alle schippers op om vanaf 14.00 aanwezig te zijn in de buurt van de sluis bij Kornwerd aan de IJsselmeerkant. De regie is in handen van Reid uit Workum met assistentie van Peter van Nijkerk uit Stavoren. Meedoen Reid organiseerde al meerdere protesten in het IJsselmeergebied, waaronder de de meest succesvolle in 1981 tegen de aanleg van de Markerwaard. Daar kwamen toen meer dan 2000 schepen op af. Zeilen roept alle zeilers op om richting Kornwerd te varen en aan dit belangrijke protest mee te doen. Spandoeken en vlaggen worden ter plaatse verstrekt door Don Quichot. Na aanmelding krijgt U voorafgaand nog nadere informatie van Reid. Voor meer informatie en aanmelden van uw boot: Peter van Nijkerk, E-mail: zj.odulphus@hotmail.com Mobiel: 06-37 14 96 06
PROTEST TEGEN WINDMOLENPARK IJSSELMEER