Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

23-03-2014 - Vogelbescherming Nederland zoekt: Beleidsmedewerker Wetlands
Vogelbescherming Nederland is een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor in het wild levende vogels in Nederland en daarbuiten. Daarbij ligt onze prioriteit bij het in stand houden van gezonde populaties. Vogelbescherming is actief op een groot aantal niveaus in de Nederlandse samenleving, van achtertuin tot Waddenzee, van landelijke overheid tot agrarische natuurvereniging. Vogels houden zich niet aan landsgrenzen. Als partner van de mondiale vogelbeschermings-organisatie BirdLife International voert Vogelbescherming een internationaal programma uit. Dankzij de ca 150.000 leden en steun vanuit particuliere fondsen en bedrijven functioneert Vogelbescherming onafhankelijk van overheidssubsidies. Vogelbescherming kent een verenigingsstructuur met ledenraad en bestuur en een professioneel bureau met ongeveer 75 medewerkers. Als fondswervende organisatie heeft de vereniging het CBF keurmerk en is aangesloten bij het VFI. Binnen Vogelbescherming zijn er 3 afdelingen: Bescherming, Communicatie en Bedrijfsvoering. De afdeling Bescherming bestaat uit 4 teams: Beleid & Strategie, Natuur, Landelijk Gebied en Stad. Vogelbescherming Nederland komt voor versterking van haar Team Natuur graag in contact met kandidaten voor de functie van Beleidsmedewerker (32 uren per week) Functie-omschrijving Zwaartepunt van de activiteiten zal liggen op het werken aan de bescherming van onze belangrijke Wetlands in samenwerking met vrijwilligers die onze belangrijke vogelgebieden in de gaten houden (WetlandWachten). Natuurbescherming is mensenwerk. De ogen en oren van Vogelbescherming in de natte natuurgebieden zijn de WetlandWachten. Dat zijn gemotiveerde en deskundige vrijwilligers die bij zo’n 70 beschermde wetlands de bedreigingen en kansen van deze wetlands en de vogels die daar leven op de voet volgen. Voor ondersteuning, op bijvoorbeeld communicatief, inhoudelijk, juridisch of lobbygebied, kunnen deze WetlandWachten een beroep doen op Vogelbescherming. Op basis van de huidige invulling zijn de taken in deze functie het meest gericht op het zuidelijk deel van Nederland, met speciale aandacht voor het Deltagebied. Functie-eisen Hoofdtaken en verantwoordelijkheden: Draagt bij aan de ontwikkeling en ondersteuning van het landelijke WetlandWachtennetwerk. Zorgt samen met andere medewerkers voor een goede organisatie bij Vogelbescherming van de vrijwilligersbegeleiding voor wetlands; Houdt ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau bij en betrekt deze op vogel- en natuurbescherming; Vertaalt kennis en ontwikkelingen van wetlands in concrete procedures, projectplannen en beschermingsactiviteiten. Draagt zorg voor de uitvoering daarvan, communiceert hier in- en extern over, onderhoudt contacten met betrokkenen en bewaakt de voortgang; Vertegenwoordigt Vogelbescherming in overlegstructuren en bijeenkomsten.   Kennis, vaardigheid en houding: Je hebt ervaring met het begeleiden van vrijwilligers; Je hebt een ecologische achtergrond en bent in staat je snel een onderwerp 'eigen te maken'; Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau; Je beschikt over een werkhouding die sterk op resultaat is gericht, en maakt daarbij onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Je kunt zelfstandig plannen uitvoeren en organiseren, voortgang bewaken, binnen de kaders van de jaar- en projectplannen; Je bent communicatief sterk, legt gemakkelijk contacten, bent in staat de organisatie naar buiten toe te vertegenwoordigen, ziet de rol van communicatie in het bereiken van inhoudelijke doelstellingen, beschikt over overtuigingskracht; Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en een goede beheersing van de Engelse taal; Een groot en divers netwerk in de natuur-, recreatie- en ruimtelijke ordeningssector strekt tot aanbeveling.   Positie Dit is een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging tot maximaal 3 jaar. Je maakt onderdeel uit van de afdeling Bescherming en wordt ingezet op het dossier Wetlands. Je rapporteert inhoudelijk aan het Teamhoofd Natuur. Aangeboden Een salaris conform schaal 9 van de BBRA-schalen van de rijksoverheid, afhankelijk van opleiding en ervaring; Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; Een dienstverband voor een periode van 1 jaar.   Informatie Je kunt nadere informatie over de vacature opvragen bij Harm Schoten, Teamhoofd Natuur, via telefoonnummer 06-23433906. Solliciteren Heb je belangstelling voor deze functie dan kun je je sollicitatiebrief met curriculum sturen naar vacature@vogelbescherming.nl - graag vermelden in de subjectregel: 'Vacature WetlandWachten'. De reactietermijn loopt tot en met 1 april 2014. Vogelbescherming behoudt zich het recht voor om referenties aan te vragen. De sollicitatieprocedure is als volgt gepland: 1e gespreksronde: donderdag 17 april 2014 2e gespreksronde: woensdag 23 april 2014 Reageer zo spoedig mogelijk, maar voor 2 april 2014. Vermeld bij uw sollicitatie "GroeneRuimte Vacaturebank nummer GR26579". Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Vogelbescherming Nederland zoekt: Beleidsmedewerker Wetlands - 32 uur per week Standplaats Zeist
Vogelbscherming Nederland