Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

18-02-2014 - Aankondiging opening van de tentoonstelling - Weg met de Afsluitdijk?
Programma 13.30 uur Inloop 14.00 uur Welkomstwoord door Nieuw Land directeur a.i. Atze Sytsma 14.10 uur Inleiding Jorryt Braaksma en Martijn Al over het onderzoek 15.00 uur Discussie met het publiek 15.45 uur Afsluiting en opening tentoonstelling 16.00 uur Bezichtiging tentoonstelling en borrel 17.00 uur Einde Locatie Nieuw Land, Oostvaardersdijk 0113, Lelystad Aanmelding en toegang Entree € 10, op vertoon van een Museumkaart € 3. Dit is inclusief toegang tot Nieuw Land, de officiële opening en borrel. Aanmelden kan via aanmelding@nieuwlanderfgoed.nl onder vermelding van ‘13 maart 2014’. Wij hopen u op donderdag 13 maart te mogen verwelkomen! Met vriendelijke groet, Atze Sytsma, directeur a.i.
Ontwerpend onderzoek naar een duurzame delta Met de komst van de Afsluitdijk in 1932 werd de gevaarlijke Zuiderzee getemd. Naast veiligheid bracht het ook veel veranderingen op het gebied van flora en fauna. Het is nu 2014. Zouden we dezelfde Afsluitdijk hebben geplaatst met de kennis die we nu hebben over de effecten? En hoe ziet de toekomst er uit? Krijgen het water en de natuur meer ruimte en hoe gaan we dan om met veiligheid? Landschapsarchitecten Jorryt Braaksma en Martijn Al deden een onderzoek waarbij zij een droombeeld schetsten van de, naar hun mening, enorme potentie van het IJsselmeergebied. Een Deltaplan met ruimte voor nieuwe landschappen, ideeën en innovaties. Met het onderzoek en de schetsen van de twee landschaparchitecten organiseert Nieuw Land van 14 maart tot en met 9 juni een tijdelijke tentoonstelling in de Schatkamer. Op donderdag 13 maart houden Jorryt Braaksma en Martijn Al een presentatie over hun onderzoek , gevolgd door een discussie met het publiek onder leiding van landschapsarchitect Mark Eker.
Aankondiging opening van de tentoonstelling Nieuwland museum
Meer informatie over het IJsselmeergebied:  www.deltalandschap.nl