Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

13-02-2014 - Project Marker Wadden: stand van zaken
Natuurmonumenten zet de voorbereidingen voor de Marker Wadden actief voort. Inmiddels trad ook de provincie Flevoland toe tot het samenwerkingsverband dat het project draagt. De uitvoerende partijen zijn nu:     Natuurmonumenten Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu Provincie Flevoland
Ook zijn er een aantal bedrijven en instellingen die een bijdrage willen leveren: Dat zijn: ANWB, Nationaal Groenfonds, Deltares en de universiteiten van Leiden en Wageningen. De gemeente Lelystad heeft op 3 december 2013 het bestemmingsplan goedgekeurd dat de aanleg van de Marker Wadden mogelijk maakt. In het bestemmingsplan wordt uitdrukkelijk de ruimte geboden voor faciliteiten (gebouwen) voor recreatief bezoek en overnachtingen. De vraag is in hoeverre Lelystad hiermee de deur opent voor onbeheersbare ontwikkelingen. Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij (€ 15 miljoen) en bijdragen van de partijen uit het samenwerkingsverband is nu € 50 miljoen beschikbaar voor de aanleg van de Marker Wadden. In januari zal worden begonnen met de zogeheten marktuitvraag: aannemers worden dan uitgenodigd een voorstel te doen voor de aanleg van de Marker Wadden. Volgens Natuurmonumenten verloopt de uitvoering volgens het schema dat twee jaar geleden is opgesteld. Dat betekent concreet dat er in de zomer van 2015 met de aanleg kan worden begonnen. Twee jaar later (zomer 2017) zal een eerste deel klaar zijn van 100 hectare boven water (een eiland van één kilometer lang en één kilometer breed) en nog eens eenzelfde oppervlakte onder water. Naar verwachting is in 2020 het eerste eiland gegroeid tot 500 hectare. De IJsselmeervereniging zet grote vraagtekens bij de claims van Natuurmonumenten op het gebied van de slibbestrijding en blijft pleiten voor het doorlaatbaar maken van de Houtribdijk die de echte veroorzaker is van overtollig slib en migratie van vissen en planten onmogelijk maakt.
Project Marker Wadden
Artikel in het Reformatorisch Dagblad over  pagina 10 (.pdf 314kb) - pagina 11 (.pdf 205kb)