Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

14-01-2014 - Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging
Op 22 maart 2014 om 13.45 uur wordt de jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering gehouden. Restaurant Basalt, Haventerrein 6, Den Oever. Dit is midden op het bedrijvige haventerrein; parkeerruimte voldoende. Op een paar minuten lopen van de bushaltes.   Den Oever werd gekozen om ook onze Friese leden wat tegemoet te komen. We hopen dat de leden uit andere delen van het land toch ook in flinke getale zullen komen, al was het maar voor het interessante inhoudelijke programma.
IJsselmeervereniging logo
A G E N D A 1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen. 2. Vaststellen verslag ALV 23 maart 2013 (zie bijlage en ter vergadering beschikbaar zijn) 3. Jaarverslag en financieel verslag 2013; bespreking (zie bijlagen) 4. Bestuurssamenstelling: Jan Baron heeft te kennen gegeven terug te treden als bestuurslid. Het bestuur draagt Willem Goudswaard voor als bestuurslid. Ter vergadering stelt Willem zich voor aan de leden. Zie voorts onze website voor zijn introductie. 5. Jaarplan en begroting 2014 (zie bijlagen) 6. Actuele ontwikkelingen 7. Huishoudelijk reglement; ter verbetering van onze communicatie en besluitvorming zullen hierover enkele voorstellen worden gedaan. Ook die zullen via de website vooraf worden gepubliceerd. 8. Rondvraag en sluiting     14.45 uur - Pauze 15.00 uur - De ecologie van het IJsselmeergebied Nadat we de formele agenda hebben afgehandeld is er een inhoudelijk programma over de versterking van het ecosystemen van het IJsselmeergebied. Inleider zal zijn Mennobart van Eerden, ecoloog van Rijkswaterstaat. Onder de titel:  "Natuur in het Natte Hart, 35 jaar in beweging" (overzicht over de belangrijkste ontwikkelingen in het ecosysteem IJsselmeer, Markermeer en randmeren). 17.00 uur -  Afsluiting met een drankje   BIJLAGEN: Jaarverslag 2013.(103 kb, doc) Kopie van balans jan - dec 2013 (28 kb, xls) Kopie van Kolbal 2013 (37kb,xls) Kopie van VW 2013 jan-dec (29kb, xls) Voorstel huishoudelijk reglement - agendapunt 7 (28kb, doc) Activiteitenplan 2014 (49 kb, doc) CV Willem Goudswaard (24kb, doc) Kopie van concept begroting 2014 (26kb, xls)    Motie van Jeroen Determan, voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering 22 maart 2014