Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

14-01-2014 - IJsselmeer Berichten - winter 2013/2014
INHOUD o.a.  Actuele ontwikkelingen Markermeerdijken worden versterkt "Open" Houtribdijk als alternatief voor Marker Wadden "Een kritische IJsselmeervereniging vind ik geen probleem" Column Martin Bierman Met het IJsselmeer de gemeenteraadsverkiezingen in 40 jaar Strontrace Zuiderzeecruise
Niet-leden kunnen dit nummer  bestellen via de rubriek clubartikelen
IJsselmeer Berichten - winter 2013/2014
De leden ontvangen dit magazine zeer  binnenkort automatisch in de brievenbus.