Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

19-11-2013 - Windturbinepark Breezanddijk
De provincie Friesland heeft een serieus plan voor een kanjer van een windturbinepark bij Breezanddijk, langs de Afsluitdijk. Het belangrijkste motto bij dit plan lijkt te zijn: “ alle turbines van het Friese Land en in het IJsselmeer”. Daar wonen immers geen bezwaar makende bewoners. De planontwerpers stellen dat de windenergieopgave van het rijk voor Friesland met moderne zeer hoge windturbines niet inpasbaar is in het oude en kleinschalige Friese landschap.
Windpark Fryslân is het antwoord op de vraag hoe Friesland zelf zijn duurzame energie kan opwekken. Het windpark is gepland in het IJsselmeer nabij Breezanddijk. Door de omvang en ligging kan het windpark beeldbepalend worden voor de provincie Friesland, met minimale overlast en met behoud van het mooie Friese landschap. Dit gebied is dan ook door de provincie en regering aangewezen voor grootschalige energieopwekking. Met een gepland vermogen van ongeveer 250 tot 400 MW kan Windpark Fryslân genoeg windstroom leveren voor alle Friese huishoudens.  Windpark Fryslân combineert dankzij uitgebreid onderzoek en een uitgekiende planning het beste van twee werelden. Projectdirecteur Anne de Groot: “We willen meer duurzame energie, maar ook de kwaliteit van onze leefomgeving behouden. Die uitdaging zijn we met windpark Fryslân aangegaan. Het windpark is ontworpen met een scherp oog voor de belangen van mensen, milieu, natuur en landschap’. Windpark Fryslân wil ruimte bieden voor participatie door inwoners van Friesland. Ook wordt onderzocht of eigenaren van oudere, Friese landturbines deze kunnen omruilen voor participatie in ons windpark. Zo blijft het prachtige open Friese landschap behouden. Zie verder bij ‘Van en voor Friesland’. Op dit moment worden de plannen met de betrokken overheden verder onderzocht en wordt een milieueffectrapportage opgesteld. Bron: Windpark Fryslan  2013
De vergaande negatieve gevolgen voor ecologie en landschap van het IJsselmeer en de Waddenzee worden nu kennelijk minder belangrijk met de gemeenteraadsverkiezingen op komst in maart 2014. In het bijgaande filmpje worden de plannen aan de Friezen “aangesmeerd.” Te hopen is dat de oppositie tegen dit plan in Friesland voldoende aanhang krijgt om ook dit foute plan te keren. Uit onderzoek moet immers nog maar blijken of die rijksopgave niet gewoon op land kan in plaats van in een Natura 2000 gebied van internationaal belang.