Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

06-10-2013 - Russische mossel zuivert water in Rijnland
Waterschappen zijn zelden blij met exotische dier- of plantensoorten in de Nederlandse wateren; die verstoren het ecosysteem. Maar de komst van de Russische Quagga-mossel zou wel eens gunstig kunnen uitpakken voor de plassen van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR). Noot IJsselmeervereniging: Die mossel – zo weten wij van “de biologen”- komt ook in het Markermeer en IJsselmeer inmiddels veel voor.
Verandering van waterkwaliteit Het waterschap doet op dit moment onderzoek naar een nog onverklaarde verandering van de waterkwaliteit in delen van het boezemwater. Vooral in het centrale, oostelijke en zuidelijke deel van Rijnlands werkgebied (waaronder de Kagerplassen, Westeinderplassen en Braassemermeer) is het water in de afgelopen jaren aanmerkelijk helderder geworden, meldt HHR. Veel minder algen De verbetering is begonnen in 2009 en zet nog steeds door. In deze periode is de algenconcentratie in het water gedaald tot waarden van tientallen jaren geleden. Door deze ontwikkeling is het water een stuk helderder, waardoor zonlicht verder in het water kan doordringen. Het effect hiervan is ook al merkbaar: waterplanten groeien beter en de visstand verandert aldus het waterschap. Russische mosselsoort Het ligt voor de hand dat een verbeterd doorzicht komt door een daling van het gehalte aan voedingsstoffen in het water. Daardoor groeien algen minder en wordt het water helder, verklaart het waterschap. Uit metingen blijkt echter dat de hoeveelheid voedingsstoffen in het water nog ver boven de gewenste waarden ligt. Rijnland vermoedt dat een nieuwe exotische mosselsoort, de Quagga-mossel, een rol speelt. Deze soort is afkomstig uit de omgeving van de Zwarte Zee en is verwant aan de in Nederland voorkomende driehoeksmossel. De mossel eet algen in het water op en zorgt hiermee voor helder water. Via de Donau in de Rijn Hoe de Russische mossel in Nederland is gekomen? HHR-woordvoerster Marjorie Teunis veronderstelt dat de soort, die voorkomt in het ‘Donausysteem’ via de scheepvaart in het ‘Rijnsysteem’ is geraakt en zo tot het gebied van Rijnland is afgezakt. In het zoete water in deze regio komen ook andere mosselsoorten voor, die niet door mensen maar wel door vogels worden gegeten, aldus Teunis. Of de Russische mossel ook de gevreesde blauwalg eet, moet blijken uit het onderzoek. De resultaten worden in het voorjaar van 2014 verwacht. Bron: www.binnenlandsbestuur.nl -  Saskia Buitelaar