Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

05-10-2013 - Uitnodiging maandag 14 oktober 2013: TMIJ en ruimtelijke kwaliteit
Het Blauwe Hart nodigt de leden van de IJsselmeervereniging uit om mee te praten over de natuuringrepen in het MARKERMEER in het kader van het Rijkswaterstaatprogramma “Toekomstbestendig Markermeer en IJsselmeer” (TMIJ). Van dit programma maken de “Luwte maatregelen voor de Hoornse Hop” en het plan “Marker Wadden” deel uit. De bijeenkomst vindt plaats aan boord van een expositie schip van de provincie Flevoland op maandag 14 oktober. Tijd: 10.00 to 12.00 uur - Locatie: Boot 1, Sluiskade te Almere haven. Zie bijgaande uitnodiging (108kb, pdf)
Geachte meneer, mevrouw, Naar aanleiding van de week van het Markermeer-IJmeer is er op maandagmorgen 14 oktober a.s. een boot in Almere Haven ter beschikking gesteld voor de Stichting Het Blauwe Hart. De week van het Markermeer vindt plaats van 14 tot en met 18 oktober en is een initiatief van de Provincie Flevoland. Iedere dag legt deze boot aan in een andere haven in het Markermeer. De boot wordt in de ochtenduren ingezet als locatie voor bijeenkomsten. In de middag wordt de boot opengesteld voor publiek, dat door middel van een expositie wordt geïnformeerd over ontwikkelingen in en om het Markermeer. Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik om samen met u in gesprek te gaan over de natuurplannen in het Markermeer en willen met u verkennen welke randvoorwaarden u belangrijk vindt als het gaat om de kwaliteit van de belevingswaarde en gebruikswaarde van nieuwe natuur. Zie de bijlage voor meer informatie. Kunnen we gezamenlijk randvoorwaarden benoemen die bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van het gebied? Ik hoop u te kunnen begroeten de 14 de! Met vriendelijke groet Namens Flos Fleischer Directeur stichting Het Blauwe Hart Anne Copier Medewerker projecten Landschap Noord-Holland 088-0064447 a.copier@landschapnoordholland.nl Rechte Hondsbosschelaan 24a, 1851 HM Heiloo Postbus 222, 1850 AE Heiloo www.landschapnoordholland.nl