Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

26-09-2013 -
In het dijkversterkingstraject van de Markermeerdijk is het spannend. De zeer actieve dorpsraad van Uitdam heeft een zeer informatieve Facebooksite, waarop de vele initiatieven van de bewoners van dit gebied zijn terug te vinden. Ook wordt tot op hoog politiek niveau aandacht gevraagd voor de kwestie van de dijkversterking. Graag bieden de gelegenheid hiervan kennis te nemen en of adhesie te betuigen (ofwel in goed Nederlands “te liken”).
Belangrijke keuzevraagstuk is hoe de dijk versterkt kan worden: met een voordijk, een sterke verhoging of een “diepwand” waarbij het het huidige landschap gespaard wordt. Ook is er discussie over hoe sterk de dijk moet zijn en welke waterkerende functie aan de dijk moet worden toegekend. In een Volkskrant interview laat ir. Dick de Waal zich hier kritisch over uit. Lees verder:  https://www.facebook.com/reddedijk
Dorpsraad Uitdam actief in de strijd voor het behoud van de historische Markermeerdijk