Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

21-06-2013 - Big Jump vanaf Pampus - zwemmen voor schoon water
Om het belang van schoon, helder water onder de aandacht te brengen organiseert de Stichting Het Blauwe Hart op zondag 14 juli om 14.45 uur, een Big Jump vanaf forteiland Pampus. In heel Europa springen op deze dag mensen in het water om aandacht te vragen voor het belang van schoon water.
Het belang van schoon, helder water In Nederland hebben we water genoeg, maar schoon helder water is ook voor ons van levensbelang. Tegen 2015 moeten onze rivieren en meren volgens de Europese wetgeving (Kader Richtlijn Water) van een voldoende ecologische kwaliteit zijn om zwemmen en watersport weer mogelijk te maken. Over het algemeen is ons water is sloten, beken en meren nog onder de maat. Ook op Forteiland Pampus is schoon water geen vanzelfsprekendheid. Dagelijks wordt water vanaf de wal op verschillende schepen aangevoerd naar het eiland. Op het eiland is men zich er terdege van bewust hoe waardevol dit water is. Big Jump Om aandacht te vragen voor het belang van schoon water voor mens en natuur springen op 14 juli klokslag 15.00u door heel Europa mensen in het water; in meren, rivieren of kanalen. Het programma op Pampus begint om 13:30, dan vertrekt de veerboot vanuit Muiden. We zwemmen rond Pampus. Je kunt kiezen uit 1 rondje (600 meter, ongeveer 20 minuten) of 2 rondjes. Deelname vanaf 12 jaar en kost €20,-, waarvan de helft ten gunste van dit goede doel. Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op www.hetblauwehart.org. Het Blauwe Hart Het IJsselmeergebied is internationaal als Wetland erkend en is tevens Vogelrichtlijngebied. Het IJsselmeer is het grootste zoetwatermeer in West-Europa. Naast de ecologische waarden door de grote rijkdom aan natuur is het gebied ook landschappelijk, cultuurhistorisch en economisch van groot belang. Stichting Het Blauwe Hart zet zich in om de vitaliteit van het Blauwe Hart te versterken, zodat iedereen, nu en in de toekomst, van het gebied kan genieten en de unieke kwaliteiten kan beleven. Bijlage: Uitnodiging en inschrijfformulier zwemevent (286kb, pdf)