Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

16-05-2013 - In gesprek met dé natuurbeschermer van Nederland
Dinsdag 21 mei is er een nieuwe debatavond. Speciale gast in het atrium van Natuurmuseum Fryslân is de bekende natuurbeschermer Jaap Dirkmaat. Vooral als voorzitter van Das & Boom kwam Dirkmaat veel in het nieuws. Tegenwoordig is hij ook directeur van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), waar hij zich sterk maakt voor landschapskwaliteit. De debatavond begint om 20:00 uur en is gratis toegankelijk:  meer informatie!
Dat Dirkmaat zijn sporen heeft verdiend in natuur- en landschapsbeheer, werd vorige maand onderstreept toen hij de Oudemansmedaille kreeg uitgereikt. De onderscheiding, uit handen van Natuurmonumenten-voorzitter Hans Wijers, wordt toegekend aan personen die zich bijzonder inzetten voor de natuur. Onorthodox en plichtgetrouw Jaap Dirkmaat staat bekend om zijn onorthodoxe optreden. Dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen, maar blijkt wel effectief. Zo wist hij bijna eigenhandig de Korenwolf te redden voor Nederland. Zijn fanatisme kan Dirkmaat simpel verklaren: “Er is maar één bron van het menselijk bestaan. Dat is de natuur. Natuurbehoud is dan ook geen hobby, maar een plicht.” Inzet voor cultuurlandschap Als frontman van de VNC, die Fryslân in 2010 uitriep tot Nederlands mooiste provincie, werkt Dirkmaat op en aan het terrein dat ook voor Kening fan ‘e Greide centraal staat: het cultuurlandschap. En het behoud en herstel daarvan. Samen met de stichting Landschapswacht ziet Dirkmaat erop toe dat natuurorganisaties goed voor landschapselementen, zoals houtwallen en heggen zorgen. Ook lanceerde hij het plan ‘Nederland weer mooi’, om in het agrarische gebied weer natuur te creëren langs de randen van weilanden en akkers.