Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

08-05-2013 - Zeilexcursies naar vogeleiland de Kreupel 2013
De komende maanden organiseert FOGOL weer een aantal unieke zeilexcursies naar vogeleiland de Kreupel. De Kreupel is een uniek vogelgebied waar je alleen per boot bij kan komen. Duizenden Kokmeeuwen starten nu met het broedseizoen, de visdieven komen net aan. Elke vaarexcursie heeft een ander thema, met een lezing aan boord over het onderwerp. De excursies worden met name duurzaam ondernomen, zeilend leggen we de route af en het eten aan boord is biologisch. Hier kunt u meer lezen over het vogeleiland. Hier een overzicht van de excursies (98kb, pdf).
18 mei 2013:  De zwartkopmeeuw als Mediterrane aanwinst op de Kreupel Spreker:  Martin Poot en Pim Wolf Nemen de zwartkopmeeuwen verder toe op de Kreupel? Dat is een vraag die nu nog niet beantwoord kan worden. Het vogeleiland heeft blijkbaar dé faciliteiten  met ook voor deze soort in 2012 een record aantal vogels. De vogels broeden op de Kreupel, maar waar foerageren ze? En waar gaan ze in de winter precies naar toe en hoe vergaat het ze daar? Tijdens deze excursie varen zwartkopmeeuwenonderzoekers Pim Wolf en Martin Poot mee en zullen in een duolezing op al deze vragen een antwoord geven. Pim zal als eerste ingaan op de broedbiologie van deze soort, waarbij ook de actuele ontwikkelingen van het broeden en levenswijze van zwartkopmeeuwen op de Kreupel aan bod komen, waarna Martin een kijkje zal geven in hoe de in Nederland broedende zwartkopmeeuwen de winter doorbrengen in met name Portugal. 8 juni 2013:  Marker Wadden: vogelparadijs Spreker:  Roel Posthoorn In het Markermeer komt een ongekend mooi eilandenrijk, waar het barst van de vogels. De Marker Wadden, zoals het eilandenrijk gaat heten, is een natuurherstelplan voor het Markermeer: één van de grootste zoetwatermeren in Europa. Een weergaloos vogelparadijs waar mensen in de toekomst volop kunnen gaan genieten. Marker Wadden is een uniek plan voor de aanleg van natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp lost het hardnekkige slibprobleem op en verrijkt het Markermeer met natuuroevers. Met Marker Wadden brengt Natuurmonumenten het Markermeer weer tot leven.
19 juni 2013:  Vogelen, is dat leuk? Spreker:  Johan Bos Zijn natuurliefhebbers in het algemeen en vogelaars in het bijzonder ‘vreemde vogels?’ Vaak worden ze gezien als in zichzelf gekeerde types met dure verrekijkers, telescopen en camera’s die weinig contact met anderen zoeken maar wel de hele tijd door hun optische hulpstukken staan te turen. En terwijl ze dat doen roepen ze dingen als ‘grote bonte’, ‘kanoet’, ‘witte kwik’, ‘kleine burgemeester’, ‘grote gele’ of ‘blauwe kiek’. Het lijkt voor de buitenstaander wel een vreemd soort geheimtaal uit een Harry Potterboek, die alleen wordt verstaan door ingewijden. Vormen vogelaars een sekte? Zijn het echt van die vreemde snuiters? Op deze en andere vragen gaat natuurboekenschrijver, natuurgids en vogelfotograaf Johan Bos uit Alkmaar in tijdens zijn presentatie: ‘Vogelen, is dat leuk? 13 juli 2013:  Zeilen naar de grootste visdiefkolonie van Europa Spreker:  Sjoerd Dirksen Hoe zal het de visdieven van de Kreupel in 2013 vergaan? Het IJsselmeer is een groot zoetwatermeer dat vanwege de omvang en kwaliteit plaats biedt aan omvangrijke populaties van vele vogelsoorten. De visdief is er één van. De visdief heeft hier altijd grote kolonies gehad zoals in het verleden op de schelpenbanken van de Zuiderzee voor de Friese kust. Na de aanleg van de Afsluitdijk bleef het gebied als broed- en voedselgebied in trek met kolonies bij Onderdijk en voor de Friese kust. Na de aanleg van vogeleiland de Kreupel, zijn de aantallen toegenomen. Er broeden hier nu zelfs meer dan 5000 paar visdieven, waarmee dit de grootste Europese kolonie is. In de beginjaren was het broedsucces goed, maar vanaf 2009 tot en met 2011 was het uitermate slecht. Er kwamen deze jaren vrijwel geen jongen groot. Tijdens deze excursie zeilen we naar vogeleiland de Kreupel en kunt u de visdiefkolonie met eigen ogen bekijken. 3 & 10 augustus 2013:  Zeilen naar de grootste zwarte stern slaapplaats van Europa Spreker:  Jan van der Winden Wist u dat vogeleiland de Kreupel in het najaar de belangrijkste slaapplaats is voor zwarte sterns in Europa? Tijdens deze excursie zullen we deze enorme slaapplaats van de zwarte sterns aandoen. In het najaar is vogeleiland de Kreupel dé plek om de slaaptrek van de sterns te bekijken. Onderweg zullen we al veel foeragerende visdieven en zwarte sterns tegenkomen en hebben we kans op het zien van dwergmeeuwen. We varen mee met de vogels die richting het eiland vliegen en zullen hier het anker uitgooien of aanmeren in het haventje naast het vogeleiland. Meer   informatie en aanmelden op: www.fogol.nl Voor vragen kunt u ook bellen met Debby Doodeman, 06 300 21816