Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

10-03-2013 11-03-2013 - IJsselmeergebied: ingrijpen in de natuur of niet?
In het laatste Waddenmagazine – het ledenblad van de Waddenvereniging – schrijft wetenschapsjournalist Marcus Werner  over de complexe ontwikkelingen in de ecosystemen van o.a. de Nederlandse zoete meren. Hij beschrijft hoe na 1970 zo’n beetje alle Nederlands zoete wateren groen en/of ondoorzichtig werden, met overbemesting door fosfaat als oorzaak.  De oplossing: fosfaatvrije wasmiddelen en het tegengaan van inspoeling van fosfaat uit de landbouw bracht het fosfaatniveau terug naar vooroorlogse waarden, maar toch bleef het troebel, want er waren nog geen waterplanten om het bodemslib vast te houden. In troebel water groeien geen waterplanten dus was er sprake van een zogenaamd “alternatief evenwicht”.
Zo’n evenwicht is alleen met “een flinke tik” te wijzigen. Dus werden forse ingrepen ingezet: het grootschalig wegvangen van brasem, die te veel watervlooien opeet en de bodem omwoelt. Ook werd er slib van de bodem verwijderd. Even leek dit resultaat te hebben, maar niet voor langer dan enkele jaren. De conclusie van de wetenschappers is momenteel dat ecosystemen complexer zijn dan zo op het eerste gezicht werd gedacht en dat de “alternatieve evenwichten” daarin niet met simpele ingrepen te veranderen zijn. Met deze kennis in gedachte is het de vraag of de voorliggende plannen voor het IJsselmeergebied zoals in het Markermeer wel zo zinvol zijn. Dat is zeker het geval als deze ingrepen (zoals luwte-dammen) schadelijk zijn voor het landschap en hinderlijk voor de scheepvaart. Voor meer informatie: Waddenmagazine 2013 nummer 1