Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

10-03-2013 -
In een ledenraadpleging vroeg het bestuur van de IJsselmeervereniging in januari van dit jaar om steun van haar leden voor een plan tot nauwere samenwerking met stichting het Blauwe Hart. (het samenwerkingsverband van de Landschappen rond het IJsselmeergebied, de Waddenvereniging en de IJsselmeervereniging, voorheen stichting VBIJ).
De leden reageerden massaal positief en steunden het bestuur in haar koers om de krachten te bundelen en de samenwerking te intensiveren. Dit houdt in dat de IJsselmeervereniging actief een aantal taken in het Blauwe Hart op zich zal gaan nemen. Wat de IJsselmeervereniging betreft zullen die taken vooral liggen op het gebied van de publiciteit en de inzet van vrijwilligers in de vernieuwde stichting. Er is ook duidelijk steun van de leden voor de zakelijke en voorzichtige koers van het bestuur: de vereniging blijft zelfstandig bestaan, er komt een proefperiode van twee jaar en een samenwerkingsovereenkomst. Het was voor de eerste keer dat de leden werden gevraagd om o.a. via internet hun visie op het bestuursbeleid te geven. Het was dan ook de vraag of er voldoende respons zou komen. De ongeveer 300 reacties hebben het bestuur ook gesteund in dit initiatief, dat in voorkomende gevallen nog vaker zullen uitvoeren. In de komende Algemene ledenvergadering van 23 maart a.s. zullen de uitkomsten verder worden gepresenteerd en zal er verder gesproken worden over de ontwikkelingen rond het Blauwe Hart. Lees verder (voor tekst ledenraadpleging)
Leden IJsselmeervereniging stemmen massaal voor nauwere samenwerking met stichting “Het Blauwe Hart”.