Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

14-02-2013 - Vismigratierivier in Afsluitdijk is technisch goed uitvoerbaar (vervolg)
Twee miljoen voor de Vispassage in de Afsluitdijk van de Postcode Loterij.  De Waddenvereniging die voor het project (dat naar schatting € 70 miljoen gaat kosten) een mooie aanmoedigingsbonus heeft gekregen van de Postcode Loterij moet nu op zoek naar de rest van het budget. Waar mogelijk gaan wij en onze Blauwe Hart collega’s ze daar zo goed mogelijk bij helpen.