Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

05-02-2013 - Inschrijving spectaculaire Pieperrace gestart
Deze wedstrijd voor traditionele zeilschepen houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen), gedurende de periode 1943-1945, werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren - onder andere - bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen. Voor het publiek op de dijk is deze zeilwedstrijd van de bruine vloot een aantrekkelijk kijkspel omdat start en finish voor de Volendammer haven plaatsvinden. En net als in vorige jaren wordt in de haven de stand bijgehouden op een scorebord en doet een spreekstalmeester verslag van de race. Het deelnemersveld groeit gestaag. In 2007, bijvoorbeeld, was de gezamenlijke lengte van de deelnemers meer dan 1600 meter. Wil je zeker zijn van een plaats in de Volendammer haven, schrijf dan snel in. Voorinschrijvers hebben voorrang. Rival, Vrouwe Jitske, Pouwel Jonas, WON119, Vrijheid, Lotus, LE09, Catharina van Mijdrecht, AM1, Fosta, Najade, BU65, Volharding, Hoge Wier hebben reeds ingeschreven. Zie ook  www.pieperrace.nl
Op zaterdag 6 en zondag 7 april 2013 organiseert de Stichting Pieperrace voor de 29ste keer de Pieperrace op het IJsselmeer voor de kust van Volendam. Dit jaarlijkse evenement is het begin van het vaarseizoen. Vorig jaar had de IJsselmeervereniging het boek van Henry Havard ter beschikking gesteld, vanwege haar 40-jarige bestaan.
Uitreiking in 2012 door Gerrit van Portengen van het boek Henry Havard en het tijdschrift De IJsselmeer aan degenen die tweede werden in hun categorie.