Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

04-02-2013 - IJsselmeer Berichten - winter 2012/2013
   INHOUD   > Een interview met Lobke Berkhout:    IJsselmeer goed oefenwater zeilsport > Schriftelijke ledenraadpleging over samenwerking met VBIJ > Windenergie van verschillende kanten > Meer en grotere windturbines betekenen beter rendement > Windenergie is het (nog) niet waard > Windturbine een industrieel product > Meer weten over windenergie: website-links > IJburgs stadsecoloog doet boekje open > Column Marten Bierman:    IJmeerlijn kan het RRAAM uit  > 32 verrassingen aan de voormalige Zuiderzee > Ir. Marten Biermanprijs
Niet-leden kunnen dit nummer bestellen via de rubriek clubartikelen of hier downloaden (1240kb, pdf) 
In deze editie staan diverse artikelen over  windenergie. Meer informatie over windenergie “Dossier Wind-Turbines” artikel 20-11-2012