Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

21-01-2013 - De Marker Wadden komen er!
Op 17 januari maakte het kabinet bekend dat er 30 miljoen euro rijksgeld wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan “Marker Wadden” van Natuurmonumenten. Met de eerder door de Postcode Loterij beschikbaar gestelde 15 miljoen is het startkapitaal voor dit plan (dat in zijn geheel 70 miljoen gaat kosten) beschikbaar en kunnen de werkzaamheden van start. Een van de belangrijke doelen van dit plan is om met de aanleg van eilanden en lagunes het slib uit het Markermeer op te ruimen. Dit slib dat volgens de plannenmakers de natuur verstikt en zo overtollig aanwezig is door de afsluiting van de dijk Enkhuizen Lelystad (Houtribdijk), gaat gebruikt worden om de eilanden op te spuiten. De IJsselmeervereniging is blij met het Markerwaddenplan, maar er ontbreekt iets essentieels aan en dat is het doorlaatbaar maken van de dijk Enkhuizen Lelystad. Want dat is de werkelijke boosdoener, die overigens voor nog meer problemen zorgt zoals de veel te beperkte vismigratie van IJsselmeer naar Markermeer en omgekeerd. Een plan als de Markerwadden zou enorm goed gecombineerd kunnen worden met veilige doorlaatplaatsen voor fauna en flora. Ook zou door wat grotere op en afwaai effecten, “windgetijden” kunnen ontstaan met wisselend natte en dras- gebieden in de Markerwadden en rondom in het Markermeer en IJsselmeer. Samen met onze vrienden van “Het Blauwe Hart” (*) zullen we er alles aan doen om ook dit element in de plannen verwerkt te krijgen. Bijlagen: Nieuwsbericht Rijkswaterstaat 17-01-2013 (32kb, doc) Persbericht Natuurmonumenten 18-01-2013 (34kb, doc) De Ingenieur 21-01-2013 (270kb, doc) (*)  De samenwerkende partijen in stichting het Blauwe Hart: Landschap Noord-Holland, de Waddenvereniging, it Fryske Gea, het Flevolandschap en de IJsselmeervereniging)
Slibmotor