Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

18-12-2012 - Stichting Het Blauwe Hart gaat van start!
Stichting VBIJ wordt Stichting Het Blauwe Hart Het Blauwe Hart. Dat wordt vanaf 1 januari 2013 de nieuwe naam van Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ). Met de naamswijziging kiest de stichting voor een nieuwe koers. Met een breder blikveld, een meer pro-actieve aanpak en een stevig fundament verwacht de stichting het IJsselmeergebied nóg schoner, robuuster en aantrekkelijker te maken. Natuur en landschap verdienen een eigen, krachtige belangenbehartiger die het voortouw neemt. In 2006 werd op het initiatief van de IJsselmeervereniging Stichting VBIJ opgericht. Landschap Noord-Holland, het Flevo-Landschap, It Fryske Gea, de Waddenvereniging en de IJsselmeervereniging zijn de vijf partners van de stichting. De directeuren / voorzitters van de partners vormen, samen met een onafhankelijk voorzitter en directeur van de stichting, het bestuur. Het oprichten van de stichting maakte het voor de partners mogelijk om buiten hun eigen terreinen en werkzaamheden het IJsselmeergebied niet onderbelicht te laten. Het IJsselmeergebied is een uniek Natura2000 in Europa met een grootsheid, stilte en openheid die nergens anders in Nederland meer te vinden is. De stichting houdt zich sinds zijn oprichting bezig met alle actuele onderwerpen rond het IJsselmeergebied, zoals peilbeheer, windparken en de Afsluitdijk. Zij denkt mee in maatschappelijke processen, neemt deel aan projecten en organiseert eigen activiteiten om het belang van het Blauwe Hart onder de aandacht te brengen. De nieuwe stichting vraagt iedereen om mee te doen. Alleen met elkaar kunnen we het Blauwe Hart versterken. Toon uw blauwe hart in 2013 en doe mee! Bezoek onze website www.hetblauwehart.org like ons op Facebook (Stichting Het Blauwe Hart) volg ons op Twitter (@HetBlauweHart)   discussieer mee op LinkedIn (groep: Het Blauwe Hart, robuust en vitaal). Flos Fleischer 13-12-2012 Kerstkaart Stichting Het Blauwe Hart (298kb, pdf) 
De voormalige stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer vormt zich om tot Stichting Het Blauwe Hart. In het bijgaande persbericht, maar ook in het nieuwe nummer van IJsselmeerberichten dat in de eerste week van het nieuwe jaar verschijnt, kunt u meer lezen over deze ontwikkeling die niet alleen een naamsverandering inhoud. Over de wijze waarop de IJsselmeervereniging gaat mee doen houden we ook een ledenraadpleging, waarvoor u een brief aantreft in IJsselmeerberichten.