Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

26-11-2012 - Nieuws over visserijcontrole op het Markermeer
De IJsselmeervereniging ontvangt wel eens meer berichten van leden die duiden op illegale visserij van flinke omvang. Daar wordt altijd met enige omzichtigheid over gesproken. “Niemand wil zijn handen branden aan de illegale visvangst” zoals een Flevolands provincieambtenaar ons laatst vertelde. Ondanks de sanering van veel beroepsvissers en de forse vangstbeperkingen herstelt de visstand zich in het Markermeer en het IJsselmeer zich maar matig. Naar wij vermoeden zijn het niet alleen de aalscholvers die lekker door vissen!
We horen er niet zo vaak van maar als het gebeurt dan is het ook de moeite. De laatste keer dat we hierover berichtten ging het over een flinke illegale vangst van Spiering bij Friesland. Zowel de daders als de opkoper waren bekend maar bleven onbestraft. Nu is op het Markermeer een visser aangehouden en een ook een “staand net” van 1300 meter aangetroffen. 
Illegaal visnet van 1300 meter in beslag genomen Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 23 november 2012 Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en handhavers van de provincie Flevoland hebben tijdens een visserijcontrole op het Markermeer een 1300 meter lang illegaal geplaatst staand visnet aangetroffen. Dit zogenoemde staand want wordt gebruikt voor het vissen op snoekbaars.  Om de visstand in het Markermeer en het IJssselmeer te beschermen is er een beperkt aantal visvergunningen afgeven. Vissers met een vergunning hangen merktekens aan hun netten om te laten zien dat het vistuig van hen is. Omdat op dit net de vismerken ontbraken is het staand want uit het water gehaald en in beslag genomen. Het onderzoek naar de eigenaar is nog in volle gang. Tijdens de visserijcontrole werd ook proces-verbaal opgemaakt tegen een beroepsvisser die met staand want viste in een gebied waar dat verboden was. Het Markermeer is een Natura-2000 gebied. De vissers in dit gebied moeten zich houden aan aanvullende maatregelen ter bescherming van de flora en fauna.  De visserijcontrole op het Enkhuizerzand werd op 21 en 22 november gehouden. Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via www.nvwa.nl of (0800) 04 88.