Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

20-11-2012 - Meer weten over wind-energie?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie Basisinformatie: Regelgeving. Voor- en nadelen. Rendement. Nederlands beleid. Techniek. Etc Etc https://docs.google.com/file/d/0ByHMldz7PSfgblpUMnFTdm1PYzA/edit?pli=1 Een brief aan de overheid, waarin 85 verontruste groeperingen vragen om her-invoering van de rechtsbescherming van de burger met name in het ruimtelijk domein. Dit was n.a.v. een wijziging in de milieuregels van windturbines, waarmee “gezondheid en welzijn van bewoners ondergeschikt worden gemaakt aan de financiële belangen van projectontwikkelaars.” (De link betreft een .pdf: indien u deze niet kunt openen, dan kunt u de  .pdf 338 kb hier downloaden) http://www.nkpw.nl Nationaal Kritisch Platform Windenergie. Het Platform geeft informatie, advies en achtergronden in de dialoog over windenegie. Een paar van hun uitgangspunten: Windturbines zijn bezwaarlijk voor de woon- en leefomgeving, landschap en natuur; ze veroorzaken horizonvervuiling, geluidsoverlast en slagschaduw. Windenergie slokt zeer veel gemeenschapsgeld op, waarvan energiebedrijven, initiatiefnemers en grondeigenaren profiteren (100 miljoen € per jaar). http://www.windenergie.nl “Kennisportal Windenergie op Land” Een site van het ministerie van Economische Zaken. Met informatie over beleid, wetgeving, milieu, techniek. U kunt hier alllerlei documenten (PDF) en factsheets downloaden. Met sectie ‘meestgestelde vragen’. http://www.wind-energie-halkema.org “Windmolens (windenergie) en wat meestal verzwegen wordt.” Auteur: ir. J.A. Halkema. Onder ‘kontakt’ kan de hele tekst gedownload worden als Word-document. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3497-wm.htm Centraal Bureau voor de Statistiek: kosten en baten van windmolens. Met link naar dieper gaand rapport: Environmental Accounts of the Netherlands 2010. http://www.gigawiek.nl Gigawiek is belangenbehartiger van 600 huishoudens in Houten. Zij wil de bouw voorkomen van een drietal hoge windturbines. Gigawiek stroomlijnt informatie, zamelt gelden in, doet onderzoek, publiceert (wetenschappelijke) artikelen en coördineert campagnes met andere belangenverenigingen. http://tools.windenergie.nl/instrumenten/ontwerpprijsvraag Ontwerpprijsvraag | Actieve betrokkenheid bij windenergie Educatief materiaal. Het gaat vooral over beleving, over lastige afwegingen tussen natuur, milieu en economie, over begrip voor elkaars belangen en standpunten en over bestuurlijke vraagstukken. Het Windspel is een spel waarin de spelleiding samen met deskundigen of betrokkenen informatie geeft en een debat voert. Het spel neemt de bewoners en ondernemers in de zaal op een interactieve wijze mee in het afwegingsproces van windprojecten. http://www.windenergie.nl/onderwerpen/milieu-en-omgeving randvoorwaarden ten aanzien van milieu. http://www.windenergie.nl/onderwerpen/landschap/beleving “Op dit moment staan windturbines vaak op plaatsen die aansluiten bij de infrastructuur, dus in een lijnopstelling langs wegen of rivieren. Dit is gebaseerd op een advies uit de vierde en vijfde Rijksnota Ruimtelijke Ordening. In de praktijk blijkt dit niet altijd goed te werken... enz” http://www.youtube.com/watch?v=Efmrmhz84bw “Windmolens in het landschap”. Hoe wordt er bij de realisatie van windenergieprojecten omgegaan met het landschap? Film gemaakt in opdracht van SenterNovem voor de tenstoonstelling 'De Hollandsche Molen' in het Noordbrabants museum (2007). www.agentschapnl.nl http://www.youtube.com/watch?v=1K8YakuD56c&feature=related “De Windmoleninvasie” Video over de opkomst van windmolens in Flevoland en de gevolgen hiervan voor het landschap. Op 3 oktober 2011 zijn beelden uit de film gebruikt voor het "Hart van Nederland" http://www.windkoepelnop.nl Windpark Noordoostpolder. Het grootste windpark van Nederland. Drie rijen dik – op het land en in het water. Energiebedrijf RWE/Essent bouwen het grootste windpark van Nederland op land en in het water; langs de dijken van het IJsselmeer. http://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/persbericht/?pressmessage_id=186 Uitspraak van de Raad van State en overwegingen over toestemming voor windpark bij Urk http://www.agentschapnl.nl Als het gaat om duurzaamheid, innovatie, internationaal ondernemen en samenwerken wil Agentschap NL hét aanspreekpunt zijn voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. http://www.windplanwieringermeer.nl Ook in de Wieringermeer is de discussie over windmolens in volle gang. Bovenstaande pagina geeft toegang tot veel (pdf) documenten. http://hollandskroon.groenlinks.nl/node/74980 Dossier windenergie. De gemeente Hollands Kroon ontstond op 1 januari 2012 bij de fusie een aantal gemeentes rond Wieringen. De problematiek rond windmolens was daar zeer actueeel, en de afdeling Groen Links van Hollands Kroon heeft een interessant Dossier Windenergie opgesteld. Onderaan de pagina vindt u een aantal readers in pdf formaat. http://hollandskroon.groenlinks.nl/files/2010-03_Misleiden%20voorstanders%20van%20windenergie%20het%20publiek.pdf Een discussie van geleerde heren over de ‘valse propaganda’ die voor windmolens gevoerd wordt.
DOSSIER WIND-TURBINES In de discussie over de windreuzen verzamelden we links voor u. Pro en contra - en objectief. Lees rapporten, protesten, voorschriften, plannen. Lees... dan weet u wat u moet kiezen in 2014. Heeft u kinderen op school? Misschien een mooie aanleiding voor een scriptie...     Voor vragen over windenergie kunt u contact opnemen met het Duurzame Energie Centrum van Agentschap NL (overheid) : 09.00 - 12.00 uur op telefoonnummer: 088 - 602 92 00