Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

13-11-2012 - Vooruitblik op het decembernummer van IJsselmeerberichten
Het in december te verschijnen nummer van "IJsselmeerberichten" zit weer boordevol informatie, achtergronden en meningen over het IJsselmeergebied: ►  We gaan zeer uitgebreid in op het fenomeen windenergie, met o.a. gastschrijver/TU Delft student Robin Vermeij, over de natuurkundige mogelijkheden en beperkingen, hoe de wisselende energieopbrengst ingepast moet worden in ons elektriciteitsnet en hoe het landschappelijk wel of niet kan in het IJsselmeergebied.      ►  Natuurlijk ook veel actuele ontwikkelingen, ondermeer over fonteinkruid en mosselen in het Markermeer, de 2e druk van ons jubileumboek. Ook is een van onze redactieleden weer in de boeken gedoken voor een boekbespreking.     ►  In ons interview met de bekende Nederlander dit keer Lobke Berkhout, in 2012 Olympisch bronzen zeilster, die haar carrière begon in de Optimist op de Hoornse Hop. ►  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lobke_Berkhout   ►  In dit nummer ook speciale aandacht voor een ledenraadpleging van het bestuur van de IJsselmeervereniging over de beleidskeuzen bij de samenwerking met de nieuwe Stichting Het Blauwe Hart.