Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

13-11-2012 - Petitie tegen nieuw mega windturbineplan voor IJsselmeer en Friese kust
De provincies rondom het IJsselmeer en Markermeer krijgen in toenemende mate te maken met burgers die genoeg hebben van de vele, vaak “te hooi en te gras” geplaatste windturbines in hun naaste omgeving. Bij het saneren van de vele locaties van deze windturbines richten provinciebesturen de blik op de randen van de provincie en liefst in het IJsselmeer en Markermeer. Dat hebben we gezien bij het grote project bij Urk en nu ruimt Friesland de turbines op en zet ze voor een belangrijk deel bij Kornwerderzand in het IJsselmeer en het direct aangrenzende kustgebied.
Net als bij Urk gaat het hier weer om een groot aantal ruim 180 meter hoge turbines, die veel bestaande turbines in de rest van de provincie moeten gaan vervangen en aanvullen. Daarbij geldt als rechtvaardiging dat het grootschalige IJsselmeerlandschap dit goed kan verdragen. De Waddenzee die uitgesloten blijft van plaatsing van windturbines is slechts de dikte van de Afsluitdijk verwijderd en ook daarop heeft dit geplande windturbine park een grote impact. De IJsselmeervereniging heeft geen principiële bezwaren tegen windenergie maar vindt dit een heel slechte ontwikkeling en steunt daarom graag de petitie “Stop ze verpesten onze omgeving” van de verontruste bewoners van Harlingen, Makkum en Bolsward. Wilt u de strijd van deze actievoerders ook steunen, volg dan de link en teken de petitie!   http://petities.nl/petitie/help-ze-verpesten-onze-omgeving
De rode stippen zijn de nieuw te plaatsen windturbines.