Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

03-09-2012 - Een hart onder de riem voor Urk (update)
De Ir. Marten Biermanprijs werd in 2010 ingesteld als afscheidscadeau voor de vertrekkend voorzitter van de IJsselmeervereniging Marten Bierman en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon, instelling of een groep die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van landschap en natuur en cultuur historische waarden van het IJsselmeergebied. Eerder werd de prijs uitgereikt aan de vrouwen van de actiegroep “de Kwade Zwaan” voor haar acties in het kader van o.a. de voorkoming van een slibdepot in het Markermeer en tegen de komst van de buitendijkse wijken van Almere. Ook dit jaar zal de prijs worden uitgereikt door Marten Bierman zelf. Het ziet er naar uit dat Urk Briest, tezamen met vele anderen, strijdend ten onder gaat in haar verzet tegen de komst van de ruim 80 megawindturbines in het water van het IJsselmeer en op de dijk nabij Urk. Daarmee zal het landschap van het IJsselmeer rond het voormalig eiland Urk, zoals dit sinds de 13e eeuw bestaat, zelfs van veraf een industriële aanblik krijgen. Van belang is dat de ontwikkeling van dit windturbinepark, de opmaat lijkt te zijn voor nog veel meer windturbines in het Natura 2000 gebied dat het IJsselmeer en Markermeer vormt. Omdat deze vorm van verduurzaming van onze energievoorziening slechts een zeer beperkte bijdrage kan leveren en daarnaast een ongekende schade toebrengt aan landschap en cultuurhistorische waarden van het IJsselmeergebied, steunt de IJsselmeervereniging Urk Briest in haar terechte strijd, met deze onderscheiding. Samen met vele andere partners zetten we de strijdt voort tegen de plaatsing van dit soort grote industriële Windturbineparken in en rond het IJsselmeergebied, dat als internationaal bekend natuur gebied en landschap met grote cultuur-historische waarden, beschermd dient te worden. Voor nadere informatie en contact: info@ijsselmeervereniging.nl Kees Schouten Telefoon: 071-5144378, Mobiel: 06-46046085 Marten Bierman was 40 jaar geleden medeoprichter van de IJsselmeervereniging en was daarnaast o.a. ook jaren 1e kamerlid voor de Groenen, wethouder in IJmuiden enz. Tijdens zijn laatste periode als voorzitter bracht hij een samenwerkingsverband tot stand met de landschapsorganisaties rond het IJsselmeer en de Waddenvereniging: de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer, de stichting die zich inspant voor “het Blauwe Hart” van Nederland.
Ir. Marten Bierman prijs voor actiegroep URK Briest
Op zaterdag 8 september 2012, 's middags om 14.30 bij de Vuurtoren, zal voor de tweede maal de Ir. Marten Biermanprijs uitgereikt worden aan URK Briest, het actiecomité van de Urker bevolking dat heeft gestreden tegen de komst van het grootste Nederlandse windturbinepark langs de dijk van de Noordoostpolder.
PROGRAMMA URK BRIEST Zaterdag 8 september 2012 "Open IJsselmeer" op Urk Tijd; 15.00 t/m 18.00 uur Locatie: rondom de vuurtoren en Restaurant de Kaap Organisatie: Urk Briest Activiteiten;  - Opening Urk Briest, Presentatie VBIJ, Gedicht "vaarwel mijn IJsselmeer", overhandiging Martin Bierman prijs, schilderen van schilderijen rondom de vuurtoren georganiseerd door Galerie de Voorst. Tijden; 14.45: Ontvangst (Restaurant de Kaap, Wijk1-5, naast de vuurtoren) 15.00: Opening Urk Briest (evaluatie) 15.15: VBIJ Presentatie 15.35: Gedicht "vaarwel mijn IJsselmeer" 15.40: VBIJ overhandiging Martin Bierman Prijs 15.40: Afsluiting officiële gedeelte (Urk Briest) 15.45: Schilderen van schilderijen rondom de vuurtoren Galerie de Voorst verzorgt dat er grote groepen ouderen/kinderen kunnen schilderen. De mogelijkheid voor iedereen om een prachtig schilderij te maken met ondersteuning van Galerie de Voorst nu de grote windmolens nog niet in het IJsselmeer staan. De schilderijen zullen tentoongesteld worden onder de vuurtoren en voor de mooiste zal een prijs beschikbaar worden gesteld door Snijder Reclame. Tot zaterdagmiddag 8 september 2012. Namens Urk Briest.