Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

31-08-2012 - 8 september Natuurlijk zwemmen
Conform het VBIJ (Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied) werkplan 2012 heeft men een zwem-event georganiseerd ten behoeve van de natuur van het Markermeer. Het is de eerste keer dat de VBIJ dit doet, maar de ambitie is om het een aantal jaren achter elkaar te organiseren, zodat het event kan groeien. Meer informatie over het zwem-event en hoe u zich kunt aanmelden vind u in bijgaand document: Uitnodiging en inschrijving , pdf 355 kb)