Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

09-08-2012 - Hartelijk dank
College van B&W Gemeente Medemblik Postbus 45 1687 ZG Wognum           Geacht College, In de eerste plaats willen wij u met deze brief hartelijk danken voor de alsnog door de gemeente Medemblik toegekende bijdrage aan de IJsselmeervereniging. Wij waarderen uw bijdrage zeer, want we zijn een vereniging met enerzijds een beperkt budget en anderzijds wel veel idealen. In het kader van ons 40-jarig jubileum hebben we diverse activiteiten georganiseerd of er aan bijgedragen:   7 april Jubileum-mini-symposium in Enkhuizen over toekomst IJsselmeer Vernieuwde website is online gebracht. 7 april Presentatie heruitgave van boek van Henry Havard tezamen met een eenmalig “glossy” over het IJsselmeer”. 10 april Presentatie en drie lezingen bij “it Tresoar” in Leeuwarden eveneens naar aanleiding van de jubileum uitgave. 14 juli-11 nov Tentoonstelling “La Hollande pittorsesque” n.a.v. Havard in Westfries Museum in Hoorn. 12 okt Tentoonstelling “Reis rond de Zuiderzee” in Zuiderzeemuseum in Enkhuizen (gaat 12 oktober a.s. van start). Als blijk van waardering voor uw jubileumbijdrage sturen wij u bijgaand een exemplaar van de jubileumuitgave “de Pittoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee”, het reisverslag van Henry Havard uit 1873. Wij hopen ook de komende jaren op uw steun voor ons werk voor het IJsselmeer (in welke vorm dan ook) te mogen rekenen. Met dank voor uw subsidie en daarmee de waardering die u voor ons werk hebt getoond. Hoogachtend, Drs. Lex van Rootselaar Secretaris IJsselmeervereniging Kampstraat 16 3771 AV Barneveld
Barneveld, 8 augustus 2012
Wapen Medemblik